Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Molek

User


Dołączył: 30 Sie 2014

   

Wysłany: 2018-08-26, 14:15   Chorzów: Wy?sza Szko?a Bankowa.

Zaczynam w tym roku na kierunku In?ynierii zarz?dzania innowacjami w przemy?le. Przyznam ?e zdecydowa?am si? na t? uczelnie dzi?ki braciakowi , studiuje tam i jest zadowolony. Czy spotkali?cie si? z t? uczelni?? Je?li tak to prosz? o ma?e zdanko na ten temat. :-D
 

korr  

Stały User


Imię: Damian

Wiek: 27

Dołączył: 23 Kwi 2013

   

Wysłany: 2018-10-16, 18:20   

Nie studiuje na WSB w Chorzowie lecz w Bydgoszczy jestem na 2 roku Informatyki w Biznesie niestacjonarnie. Z tego co si? orientuje to wsz?dzie jest podobnie, mam znajomych na WSB Pozna? i dziennie i zaocznie i wszystko si? pokrywa z moimi spostrze?eniami, je?li chodzi o sam? nauk? to wiadomo na sama sesje trzeba przycisn?? o ile sesja jest bo ja np na 2 semestrze mia?em ponad po?ow? zalicze? w formie projektu. B?d?c na informatyce wiadomo pierwsze dwa semestry musia?em si? zmierzy? z matematyk? dyskretn?, matematyk? klasyczn?, logik? czy rachunek kosztów dla in?ynierów. Nastawi? si? trzeba ?e na pocz?tku nie ma co liczy? na przedmioty które b?d? typowo pod twój kierunek ja na pierwszym semestrze mia?em zaledwie 2 przedmioty kierunkowe bo przedmiotów typu Excel level advance nie licz? xD. Jak b?dziesz w miare pilnowa? tego co si? dzieje na uczelni to na spokojnie prze?yjesz a mo?e wykr?cisz jaka? fajn? ?rednia na stypedium. Nie ma co ukrywa?, poziom tych prywatnych uczelni nie jest zbyt wysoki dlatego na mgr id? ju? na jaka? lepsz? uczelnie mo?e politechnika, zobaczy si? przede mn? aktualnie 3 semestr który b?dzie raczej l?ejszy ni? dwa ostatnie, znaj?c po?ow? wyk?adowców z 1 roku wiesz jak podchodz? do przedmiotu i jak trzeba dzia?a? ?eby dosta? dobr? ocen? ko?cow?, pochwal? si? tylko tyle ?e moja ?rednia z 2 semestrów ??cznie to 4.1, jak dla mnie bez sza?u ale to wszystko przez 3 poprawki przedmiotu w drugim terminie (nie, nie warunek).

Pami?taj ?e nie warto sobie robi? drugiego terminu zaliczeniowego bo zazwyczaj wyk?adowcy wpisuj? ten pierwszy nieudany te? i cho?by dostaj?c 5 z drugiego terminu to musisz podzieli 5/2=2,5 wi?c s?abo do ?redniej chyba ?e nie walczysz o stypendium.

Ludzie jak to ludzie zdarzaj? si? ró?ni, akurat u mnie s? wszystko w porz?dku zazwyczaj wiekowo wi?cej ni? 25+ i wiecej, chocia? nas ju? niewiele zosta?o cos kolo 10 z 30 osób fazy pocz?tkowej. Jedni rezygnowali z przyczyn prywatnych, innym si? nie chcia?o, niejedni polegli selekcj? naturaln?.

?ycz? Ci powodzonka i wytrwa?o?ci w zdobywaniu wiedzy :)
 

oewsb  

User


Wiek: 36

Dołączył: 27 Lip 2016

   

Wysłany: 2019-05-19, 22:48   

Witam,
dzi?kuj? za wzmiank? o naszej uczelni. Zach?cam do zapoznania si? z ofert? szkó? WSB. Zapisuj?c si? do 30 maja czesne wyniesie mniej a? o 600 z?, oraz nie ponios? Pa?stwo ?adnej op?aty wpisowej.

Pozdrawiam,
Andrzej Czarnecki
Online Ekspert WSB
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com