Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Anna brodzinska1

User


Dołączył: 16 Wrz 2020

   

Wysłany: 2020-09-16, 15:33   Co się dzieje w publicznej służbie zdrowia

PUBLICZNA SŁUŻBA ZDROWIA
Kochani Polacy, dokument został sporządzony w trosce o zdrowie i życie 38 milionów Polaków.
Na wstępie informuję, że 98% Polaków nie posiada prawdziwej wiedzy jak funkcjonuje Służba Zdrowia w naszym Kraju.
Informuję, że 80% wszystkich kosztów szpitala to płace lekarzy!
Proszę sobie uświadomić, że każda inna prywatna firma, z tego powodu bankrutuje w ciągu 24 godzin i w tym samym czasie odwiedza ją komornik.
To świadczy o tym, że:
Ministrem zdrowia nie może być lekarz, tylko musi być to MENEDŻER.
Po obaleniu Komuny największą grupą zawodową okradającą Polaków są lekarze. Przypominam, żekilkanaście lat temu znalazła się odważna i uczciwa osoba, która powiedziała „brać lekarzy w kamasze”. To był Pan Ludwik Dorn. Jego słowa BYŁY I SĄ nadal aktualne.
Każdy rząd jest tzw. dojną krową dla lekarzy w Polsce. 150 miliardów to budżet Służby Zdrowia, oczywiście można tą kwotę na życzenie lekarzy podnieść na ich płace do 250 miliardów złotych.
Lekarz – Minister Zdrowia na pewno to zrobi.
1 milion Polaków jest poszkodowanych rocznie przez lekarzy (Polsat News, TVP, Superstacja) w tym przypadki:
− śmiertelne;
− niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich;
− niepełnosprawni poruszający się o kulach;
− którym usunięto organ zdrowy mówiąc, że jest on chory;
− depresje;
− samobójstwa itd.
W sumie jest to koszt jaki ponosi podatnik minimum 50 mld zł rocznie za bardzo źle funkcjonującą służbę zdrowia .
300 tysięcy rocznie umiera Polaków na zawał serca-błąd medyczny- analfabetyzm zawodowy lekarza
200 tysięcy rocznie umiera Polaków na raka - błąd medyczny- analfabetyzm zawodowy lekarza
60% Polaków bierze rocznie chemie
Przypadki różne
− 5-u lekarzy diagnozowało 13-o miesięcznego Bolka Kozikowskiego. Lekarze nie potrafili zdiagnozować dziecka. Dziecko zmarło na białaczkę. Lekarze nie poczuwają się do winy (TVN24).
− 2,5- letnia Dominika zmarła z powodu nie wysłania karetki pogotowia. Dziecko miało 42 stopnie Celsjusza, Lekarz nie widział potrzeby udzielenia pomocy (TVN24).
− 80- letnia kobieta została zawieziona do szpitala z powodu złamania ręki. kobiety nie przewieziono do innego szpitala na intensywną terapie z powodu braku specjalnej karetki. Po 5-u godzinach przyjechała karetka z innego miasta. W tym czasie kobieta zmarła. Lekarz nie poczuwa się do winy.
− Pacjent przez wiele lat leczony był kardiologicznie. Po zmianie lekarza okazało się, że ten pacjent nigdy nie miał problemów kardiologicznych i nigdy nie był i nie jest chory kardiologicznie. Pacjent jest zdrowy. Lekarz nie poczuwa się do winy.
− Lekarz urolog zdiagnozował u pacjenta nowotwór pęcherza. Zażądał od pacjenta 20-tys zł za leczenie. Pacjent zmienił lekarza i okazało się, że ma on stan zapalny pęcherza, a nie nowotwór. Lekarz nie poczuwa się do winy.
− Pacjentka miała nowotwór lewej piersi. a lekarz usunął prawą zdrową pierś. Lekarz nie poczuwa się do winy mówiąc, że ta zdrowa pierś za jakiś czas była by chora.
− Mama z synem była z wizytą u lekarz z powodu wysokiej temperatury. Lekarz leczył dziecko w kierunku grypy oraz zapalenia krtani przez okres 3 miesięcy. Przy kolejnej wizycie mama syna pyta się lekarza: Panie doktorze czy na tym zdjęciu widać objawy choroby? Lekarz dopiero w 3 miesiącu poinformował matkę, że dziecko ma nowotwór. Przy następnej wizycie zdjęcie dziecka zginęło z dokumentacji. Lekarz nie poczuwa się do winy.
Czy można zwiększyć skuteczność i diagnozowanie leczenia pacjenta przez lekarza w Polsce?
TAK
90% lekarzy w Polsce to analfabeci zawodowi.
Pacjent dla lekarzy jest tylko i wyłącznie źródłem dostarczania pieniędzy. Czy są w Polsce lekarze profesjonaliści?
TAK TAK TAK
Jest ich bardzo mało bo około 30 tysięcy. Są to osoby, które zdobywały wiedzę medyczną w USA i Europie Zachodniej.
Oczywiście oni nie są w stanie pomóc wszystkim Polakom, ale są w stanie odpłatnie przekazać swoją wiedzę zdobytą na zachodzie niedouczonym lekarzom w Polsce. Po obaleniu komuny lekarze to jedna z największych grup korporacyjnych.
Na 100% lekarze będą przeciwni by wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia. Ponieważ to oni są sprawcami tak długiego czekania chorych pacjentów na wizytę u lekarza. Dziś na wizytę do specjalisty trzeba czekać 4 lata. Lekarze będą mieli bardzo silne wsparcie drugiej grupy skorumpowanej jaką są tzw.: „prawnicy”.
W moich projektach ustaw nie ma nic co by było niezrozumiałe dla każdego obywatela. Nie ma tzw. interpretacji. Wszystko jest po prostu oczywiste i zrozumiałe , ale nie dla lekarzy prawników i urzędników państwowych.
To przez wyżej wymienione korporacje mamy największe problemy finansowe w państwie po obaleniu komuny.

Projekty ustaw:
• Zakaz pakowania produktów żywnościowych w PCV (choroby nowotworowe).
• W produktach żywnościowych nakazuje się stosować tylko naturalne środki smakowe
i zapachowe (choroby kardiologiczne, nowotworowe i dermatologiczne).
• Zakaz stosowania w rolnictwie środków chemicznych do produkcji rolnej, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie.
• Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który wyda zezwolenie na uruchomienie apteki wbrew obowiązującym aktom prawnym nakłada się karę z urzędu w wysokości minimum 500 tysięcy złotych. Dzisiaj 40% aptek- głównie sieciowe nie spełnią warunków pranych by funkcjonować na rynku farmaceutycznym.
• W ciągu 6 miesięcy w całym kraju Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ma obowiązek ustalić czy z dniem wydania decyzji apteka spełniała wymogi opisane w aktach prawnych począwszy od:
o Dz. Ust. Nr. 15 z dnia 4 lutego 1999 r pozycja 140
o Dz. Ust. Nr. 161 z dnia 26 września 2002r pozycja 1337, 1338 o Dz. Ust. Nr. 171 z dnia 30 września 2002r
Jeśli prawo zostało złamane to żadnej aptece nie przysługuje odwołanie od sprawy ponieważ świadomie dla korzyści finansowych właściciel apteki dopuścił się przestępstwa. Tego typu apteka w trybie natychmiastowym jest zamknięta. Za złamanie obowiązującego prawa farmaceutycznego w Polsce nakłada się karę z urzędu na sprawcę w wysokości 30% od obrotu rocznego od chwili wydania zezwolenia.
• Przywrócić obowiązek obecności lekarza dyżurującego w ambulansie podczas wezwania do chorego pacjenta.
• 5 mln euro to minimalna kwota na jaką w ramach OC ma obowiązek ubezpieczyć się każdy czynnie pracujący lekarz od tzw. błędów medycznych. Za niewiedzę zawodową lekarza nie może płacić szpital, czyli podatnik tylko lekarz.
Brak powyższego ubezpieczenia skutkuje zakazem wykonywania zawodu.
• Osoba wypełniająca receptę odpowiada za jej treść.
• Lekarz ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych przez co roczne szkolenia prowadzone przez osoby do tego uprawnione . Szkolenia kończą się tzw. Egzaminem Państwowym. Brak zdanego egzaminu skutkuje zakazem wykonywania zawodu. Podpowiadam, że to zawód zaufania publicznego. A wiedza medyczna zmienia się na bieżąco. Egzamin z :
o DIAGNOZOWANIE;
o OPERACJE;
o PSYCHOLOGIA;
o FARMACJA (lekarze najczęściej przepisują 4 pozycje leków wszystkim swoim
pacjentom, nie mają wiedzy jakie leki zostały wycofane z rynku a jakie są
wprowadzone nowe);
o Umiejętność czytania: EKG, RTG, Rezonans, Tomograf itd.

• Podczas zdawania egzaminu państwowego przez lekarza przewodniczącym komisji nie może być lekarz.
Skład komisji lekarskiej ustala MSWiA (tylko w ten sposób możemy ograniczyć korupcję podczas egzaminów).
o pytania ustalane są na szczeblu rządowym;
o komisji egzaminacyjnych jest tyle ile województw;
o skład komisji jest zmieniany każdorazowo;
o pytania są pobierane w dniu egzaminu drogą internetową (unikniemy w ten sposób
korupcji);
o komisja składa się z 5-osób;
o członkowie komisji, którzy dopuszczą się korupcji zostaną ukarani karą
administracyjną z urzędu w wysokości 500 tysięcy złotych
• Wszystkie operacje są opisywane bardzo dokładnie w formie pisemnej i nagrywane przez kamerę z zachowaniem głosu i obrazu. Nie zrealizowanie tego obowiązku skutkuje nie zapłaceniem należności za wykonanie "usługi".
o oryginały dokumentów w ciągu 24 godzin są przesyłane do archiwum województwa lub powiatu które podlegają pod MSWiA (zmniejszymy w ten sposób fałszowanie i zaginięcie dokumentacji medycznej);
o tylko na wniosek prokuratury i sądu mogą być wykonane kopie z oryginałów dokumentów;
o jeden komplet dokumentów pozostaje w placówce w której był wykonywany zabieg.
• W Ministerstwie Zdrowia podsekretarzem stanu ustanawia się magistra farmacji.
• Przywracamy zatrudnienie wszystkich lekarzy na umową o pracę.
• Likwidacja zatrudniania lekarzy na zasadnie kontraktu.
• Zakazuje się lekarzowi wykonującym w publicznej służbie zdrowia praktyki w niepublicznej służbie zdrowia (dzisiaj lekarze są zatrudnieni np. w 4 placówkach). Kara z urzędu zakaz wykonywania zawodu przez okres 12miesięcy.
• Zakaz wykorzystywania sprzętu szpitali publicznych do praktyk prywatnych lekarza (obecnie bardzo często lekarze zatrudnieni w publicznej służbie zdrowia, a wykonujący również prywatne usługi przekierowują swoich pacjentów na badania do "swoich placówek". Kara z urzędu zakaz wykonywania zawodu przez okres 12 miesięcy.
• W szczególnie w uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz ma obowiązek w formie pisemnej natychmiast wskazać choremu inna możliwość uzyskania pomocy (w przypadku nie zrealizowani tego paragrafu nakłada się karę na lekarza- zakaz wykonywania zawodu przez okres 12 miesięcy).
• Lekarz podejmujący się opieki nad chorym ma obowiązek starać się zapewnić mu ciągłość leczenia, a w razie potrzeby także pomoc innych lekarzy.
• Lekarz będący w pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających traci

prawo wykonywania zawodu(mówimy tu o naszym życiu)
• W przypadku popełnienia przez lekarza pomyłki lub wystąpienia nieprzewidywalnych powikłań w trakcie leczenia, lekarz ma obowiązek poinformować pisemnie o tym chorego oraz podjąć działania dla poprawy ich następstw. Niezrealizowanie tego punktu w całości skutkuje pozbawieniem lekarza prawa wykonywania zawodu na okres 12 miesięcy.
• Lekarz ma zakaz uczestniczenia w badaniach naukowych których celem jest promocja produktów medycznych. (Kara z urzędu 600 tysięcy złotych).
• Zakaz reklamy produktów medycznych (to lekarz diagnozuje i leczy chorego a nie media).
• Lekarz wszystkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza ma obowiązek przekazać przede wszystkim temu lekarzowi oraz prokuraturze. Nie wypełnienie tego obowiązku skutkuje pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu przez okres 2 lat.
• Cała państwowa służba zdrowia powinna być zarządzana, finansowana i kontrolowana centralnie przez Ministerstwo Zdrowia i Finansów. W ten sposób ograniczymy korupcję w służbie zdrowia.
• Lekarze powinni mieć płacone wynagrodzenia za wyleczonego pacjenta . Dzisiaj lekarz nie zależnie od tego czy np. wykona dobrze operacje czy źle otrzyma zapłatę.
• To tylko sądy powszechne (a nie korporacyjne) mają oceniać o winie lub nie winie lekarza z tytułu wykonywania swojego zawodu.
• Cena w aptekach na wszystkie produkty medyczne w Polsce musi być taka sama. (dzisiaj tylko bogatych Polaków stać na ratowanie swojego życia i zdrowia). Jeśli producenci dla wybranych aptek potrafią obniżyć cenę leków o kilkadziesiąt procent tzn. że taka najniższa cena powinna obowiązywać we wszystkich aptekach w Polsce.
Wówczas mówimy, że wszyscy mamy równy dostęp do służby zdrowia
• Lekarz, który ukończył medycynę w Polsce i chce wyjechać zagranicę ma obowiązek zwrócić wszystkie pieniądze jakie państwo łożyło na jego edukację, podczas studiów oraz podczas pracy w publicznej służbie zdrowia (ochrona życia i zdrowia moich rodaków).
• Osoba która ukończyła prywatną uczelnię medyczną może natychmiast opuścić Polskę bez jakichkolwiek obciążeń finansowych.
• Lekarz, który pracuje w publicznej służbie zdrowia i za pieniądze publiczne podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z chwilą odejścia z publicznej służbie zdrowia zobowiązany jest do 4-krotnego zwrotu kosztów edukacji( ochrona życia i zdrowia Polaków).
• Zakaz finansowania prywatnej służby zdrowia z środków publicznych.
• Płace lekarzy muszą być zróżnicowane i uzależniona od ich profesjonalizmu zawodowego (to nie tytuły naukowe świadczą o poziomie wiedzy medycznej lekarza).

• Zakaz strajkowania w: o służbie zdrowia
o wymiarze sprawiedliwości
Ochrona zdrowia i życia Polaków.
Nieprzestrzeganie powyższych zakazów skutkuje nałożeniem kary pieniężnej z urzędu w kwocie 50 tysięcy € na osobę.
Miesięcznie płace lekarza w Polsce wynoszą od 4500 zł (rezydent – analfabeta zawodowy) do 150 tysięcy zł na zasadzie kontraktu. Koszt wizyty prywatnej u lekarz wynosi od 80zł do 500zł. Czas trwania wizyty od 5 do 15 minut. Straty państwa spowodowane odejściem lekarzy z publicznej służby zdrowia do prywatnej wynoszą 4 mld zł rocznie.
W Niemczech, płace lekarzy wynoszą od 10 tysięcy do 20 tys. Euro miesięcznie.
20 tysięcy Euro razy 4 złote równa się 80 tysięcy złotych.
Tyle zarabia miesięcznie lekarz w Niemczech.
Natomiast w Polsce płace lekarzy miesięcznie wynoszą do 150tys. Złotych.
Polacy, widzicie różnicę między wiedzą zawodową i zarobkami lekarzy w Niemczech a w naszym kraju?
Brak obowiązku stałej edukacji w ciągu roku oraz, bardzo wysoki procent nie zdawania Państwowego Egzaminu Specjalistycznego przez lekarzy jest głównym powodem analfabetyzmu naszej służby zdrowia.
Egzaminu nie zdają:
- 66%
- 60%
- 75%
- 65%
- itd.
Czy lekarze którzy nie zdali PES pracują w swoim zawodzie ????
Panie Ministrze Zdrowia dziękujemy, że Pan nadal dba o interes swoich kolegów z korporacji zwiększając ich płace miesięczne do 150 tysięcy złotych z jednego miejsca pracy (na zasadzie kontraktu).
MINISTREM ZDROWIA NIE MOŻE BYĆ LEKARZ!
Musi to być menedżer, np. Ludwik Dorn
 

Szej-Hulud  

Pogromca postów

Éminence grise



Imię: Łukasz

Wiek: 26

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2020-09-16, 16:00   

Poproszę o rzetelne źródło każdej pojawiającej się w tym wpisie liczby.
_________________
"Polskie życie polityczne nie może być dżunglą afrykańską, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije głowę o demokrację, albo Polska zapłonie wojną domową." - Ignacy Daszyński
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com