Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

karolina281205  

User

Normals


Imię: Karolina

Wiek: 16

Dołączyła: 17 Mar 2020

Skąd: Pomorskie

   

Wysłany: 2020-03-17, 08:26   Czy cieszycie si? z wolnego w szko?ach z powodu kotonawirusa

Dla m?odszych klas to pewnie czas leniuchowania, ale co my?l? osoby, które maj? egzaminy (8-klasisty lub matury)?
 

pio7r3k

User


Dołączył: 16 Mar 2020

   

Wysłany: 2020-03-17, 14:15   

nie ma z czego si? cieszy? ,?e jest taka sytuacja w kraju jaka jest.
 

Wezywer  

UserDołączył: 21 Cze 2019

   

Wysłany: 2020-04-28, 23:26   

Nie ma si? co cieszy?... Znaczy mo?e na plus jest to, ?e mo?na pó?niej wsta? i si? wyspa?, cho? nie u wszystkich tak jest. W niektórych szko?ach wi?kszo?? lekcji jest realizowana poprzez czaty g?osowe lub wideokonferencje, przez co trzeba i tak wsta? przed 8. U mnie takie lekcje s? tylko z 2 przedmiotów, natomiast z pozosta?ych mamy wysy?ane materia?y na e-dzienniku lub specjalnej platformie do samodzielnego opracowania. Prace domowe w wi?kszo?ci trzeba wysy?a?, a tak?e notatki z j. polskiego, które wcze?niej mieli?my dyktowane, a obecnie musimy sami opracowywa?. Mo?na te? powiedzie?, ?e jest tego wi?cej ni? by?o w czasie normalnym.

Na plus mo?na powiedzie?, ?e jest ze sprawdzianami (znaczy dla uczniów), gdy? nikt nie kontroluje, ?e ?ci?gamy z Internetu czy wzajemnie sobie pomagamy. Tak czy inaczej jest stres, cho? tych prac na czas jest mniej.

Minusem, oprócz w jaki? sposób wi?kszej ilo?ci prac do odrabiania, jest te? t?sknota za klas?. Wi?kszo?? osób nie widzia?o si? (w moim przypadku tak jest) od zamkni?cia szkó?.
_________________
Jan Izydor Sztaudynger
Skarga zmi?tego

?ycie mnie
Mnie!
 

kacperekmajor  

User


Imię: kacperekmajor

Dołączył: 27 Maj 2020

Skąd: pozna?

   

Wysłany: 2020-05-27, 07:22   

co z tego ze wszystko przez neta jak mature trzeba teraz zdac.... :kwasny: :zalamany:
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com