Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Suarez

User


Dołączył: 15 Lis 2014

   

Wysłany: 2017-05-09, 13:43   Fizjoterapia bez biologii

Na poczatku chcialem i?? na wychowanie fizyczne, gdy? interesuje si? biomechanik?, sportem, a g?ównie sportami si?owymi. Od zawsze to by?a moja pasja. Problem w tym ?e nie wiem co po AWFie bym robi?. Niby jest du?o mo?liwo?ci, ale nie wiem czy ?atwo by mi by?o gdzie? sie wbi? do dobrze p?atnej pracy jako jaki? trener itp bo nauczycielem wfu to nie chc? zosta?. Po wielu przemy?leniach i radach znajomych postanowi?em spróbowa? fizjoterapii. Poczyta?em, popyta?em znajomych i to jest to co bym chcia? robi?. Najwiekszy problem w tym ze z rozszerze? na maturze mam tylko polski i angielski. Niestety ale obudzi?em sie z my?l? o przysz?o?ci dopiero w 3 liceum, a rozszerzenia wybieralismy ju? pod koniec pierwszej i za pó?no juz na jakiekolwiek zmiany. Jestem w?a?nie w trakcie pisania matury. Jedyne uczelnie z fizjoterapia na które bym móg? sie dosta? to Gdanski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu równie? w Gda?sku. Inne miasta nie wchodz? w gr? gdy? nie sta? by by?o mnie na utrzymanie si?, a w Gda?sku mam blisk? rodzin?. Na obydwie uczelnie, na kierunek fozjoterapia za brak biologii na swiadectwie maturalnym dostaje 0pkt. Jest jeszcze brany pod uwag? jezyk obcy i j?zyk polski, wi?c chocia? tu troch? punktów bym zdoby?. Jest mo?liwo?? ?ebym sie dosta? bez biologii na te studia? Na wf zawsze sie dostane, ale zdecydowanie wola?bym na fizjoterapie i najlepiej dzienne. Móg?bym isc na studia prywatne, gdzie mnie zawsze przyjm?, ale nie sta? mnie na takie studia.
 

Damn  

Pogromca postĂłw

Queen Dude



Wiek: 26

Dołączyła: 10 Kwi 2010

   

Wysłany: 2017-05-09, 18:49   

Pos?uchaj. Nawet je?eli na jakie? studia nie trzeba zdawa? matury z tych przedmiotów, to i tak zwykle trzeba mie? pewn? baz? wiedzy aby poradzi? sobie na studiach. Wi?c pomy?l, czy brak rozszerzenia z biologii w liceum (a wiemy ?e skutkuje to prawie ?e ca?kowit? eliminacj? tego przedmiotu z programu ucznia) nie b?dzie Ci ci??y? na tych studiach. Ja wiem ?e matura z biologii to ogrom materia?u w porównaniu do tego, co faktycznie przydaje si? na studiach medycznych dlatego osobi?cie uwa?am, ?e wszystkie kierunki medyczne powinny mie? egzaminy wst?pne, no ale jest jak jest.
Zawsze mo?esz na studia aplikowa?, nawet je?li wiesz, ?e punktów masz ma?o - by? mo?e ch?tnych b?dzie niewiele, musisz poczyta? w internecie o progach. Nawet na moim niby super presti?owym, fantastycznym, zajmuj?cym podia na rankingach UJ jest sporo kierunków, na które mo?na si? dosta? maj?c 0 (s?ownie: zero) punktów. Na AWFie w Krakowie na fizjo nie trzeba mie? biologii, ale trzeba mie? jaki? przedmiot ?cis?y. Nie chc?c wyje?d?a? na studia nigdzie dalej utrudniasz sobie troch? ?ycie... Zawsze mo?esz teraz i?? do pracy a za rok napisa? matur? ponownie tak aby na pewno dosta? si?. Masz jeszcze troch? czasu, my?l nad alternatywami, bo ja z kolei s?ysza?am ?e po fizjoterapii jest ci??ko o robot?.
_________________

If you don't wanna see that sunset,
stop looking in a demon's eye

Temporarily online
 

Niels

Stały User



Dołączył: 07 Maj 2016

   

Wysłany: 2017-05-09, 18:53   

Na awf'ie z fizjoterapi? nie jest ?le. Je?li masz pewno?? ?e si? dostaniesz, to naprawd? spoko opcja. Jestem na pierwszym roku na awf i specjalno?ci wybieramy dopiero na drugim. Te? nie pisa?em biologii na maturze, baa w ogóle mia?em przyrodnicze przedmioty tylko w I klasie. Dlatego mia?em sporo nadrabiania w pierwszym semestrze. Ale mo?na to wszystko polubi?, anatomi?, fizjologi? itd. Ludzie uwa?aj? ten kierunek za ?atwy i banalny, a wcale tak nie jest. Z drugiej strony jest bardzo interesuj?cy i przyci?ga wiele ciekawych ludzi, no wiesz, maj?cych swoje pasje itd. z którymi mo?na pogada? o czym innym ni? pogoda. Fizjoterapeuta po awf'ie b?dzie ponadto lepiej postrzegany w oczach sportowców, s?ysza?em wiele takich opinii, w ko?cu kierunek z tym zwi?zany. A o ile dobrze mi wiadomo, i tu i tu b?dziesz mia? tytu? magistra. :)
_________________

 

Suarez

User


Dołączył: 15 Lis 2014

   

Wysłany: 2017-05-09, 19:01   

Problem w tym ze np ma AWFiS w Gdansku nie ma progu punktowego ani chocia?by listy z poprzedniego roku ile punktów trzeba by?o mie? itp. Mam do uzyskania 5pkt za p?ywanie i 20 za mature. Na GUM patrz?c na listy nie mam szans si? dosta?. My?l? ?e brak biologii w liceum nie przeszkodzi?by mi na studiach. Przegl?daj?c materia? i patrz?c na to ile tej wiedzy prze?o?y?oby si? na wybrany przeze mnie kierunek to my?l? ?e nie mia?bym wielkich problemów. Oczywiscie, ?e troch? w?asnej pracy bym musia? w to w?o?y?, ale jestem na to gotowy. Zawsze mam w ostateczno?ci wychowanie fizyczne, na ktore zawsze si? dostan?, jednak wed?ug mnie fizjo daje wi?ksze pole manewru je?li chodzi o prac?.

@Niels studiujesz wychowanie fizyczne czy fizjoterapie?
 

martyna23123123

User


Dołączył: 08 Sty 2020

   

Wysłany: 2020-01-08, 20:27   

Suarez, Suarez, Suarez,
 

Judi

User


Dołączył: 19 Paź 2020

   

Wysłany: 2020-11-19, 18:28   

Je?li si? nie uda zawsze mo?esz zrobi? sobie rok przerwy i spróbowa? za rok zda? biologi? na maturze. Je?li to jest w?a?nie Twoje marzenie to my?l? ?e nie warto z niego rezygnowa?, tylko poczeka? i próbowa?. Rok przerwy nie musi by? czasem zmarnowanym, mo?esz pój?? w do pracy, albo do szko?y policealnej. W Cosinusie jest bezp?atny kierunek masa?ysta, wi?c uczy?by? si? tego co Ci? interesuje i mia?by? ju? troch? podstawowej wiedzy na studiach.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com