Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

sky816  

Stały User

Girl Made Of StarsImię: Klaudia

Dołączyła: 29 Sty 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 08:30   Hiszpa?ski w szkole

Hej, chcialabym wprowadzi? w mojej szkole pozalekcyjne zaj?cia hiszpa?skiego. Jakie dokumenty mam z?o?yc do dyrekcji, co mam zrobic, zeby sie udalo? Co konkretnie mam zrobic?
_________________
Kto mi?o?ci nie zna, ten ?yje szcz??liwy, i noc ma spokojn?, i dzie? niet?skliwy.
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 09:18   

Ale co rozumiesz pod s?owem "wprowadzi?"? Chcia?aby? sama uczy? hiszpa?skiego, czy uczestniczy? w takich zaj?ciach jako ucze?? To du?a ró?nica :)
 

sky816  

Stały User

Girl Made Of StarsImię: Klaudia

Dołączyła: 29 Sty 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 13:12   

kasia_dema?ska napisał/a:

Ale co rozumiesz pod s?owem "wprowadzi?"? Chcia?aby? sama uczy? hiszpa?skiego, czy uczestniczy? w takich zaj?ciach jako ucze?? To du?a ró?nica :)Chodzi o znalezienie nauczyciela i wprowadzenie takich zaj?? dla uczniów jako zaj?cia pozalekcyjne i zastanawiam si?, jakie dokumenty do dyrekcji musialabym zlozyc, zeby to zrobic :)
_________________
Kto mi?o?ci nie zna, ten ?yje szcz??liwy, i noc ma spokojn?, i dzie? niet?skliwy.
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 13:22   

Rozumiem, ?e to szko?a publiczna?

Aby wprowadzi? jakiekolwiek zaj?cia, nawet pozalekcyjne (niewpisane do obowi?zkowego programu nauki), szko?a musi znale?? specjalist? z dyplomem znajomo?ci tego j?zyka i z uprawnieniami do nauczania w szkole (przepisy reguluj? to bardzo restrykcyjnie - nie wystarczy mie? dyplom po?wiadczaj?cy znajomo?? j?zyka, ale trzeba posiada? te? uprawnienia wynikaj?ce z realizacji specjalizacji dydaktycznej). Je?li taka osoba si? znajdzie i b?d? jej odpowiada? warunki finansowe (bo zaj?cia pozalekcyjne mog? nie by? na umow? o prac?, a tylko na umow? cywilno-prawn? - tego nie wiem do ko?ca, ale tak podejrzewam), to droga jest otwarta.

Co do Twoich dzia?a?:

Po pierwsze: ile osób poza Tob? chce wprowadzenia tego j?zyka w szkole? Indywidualna pro?ba raczej nie b?dzie potraktowana powa?nie, pomy?lcie o wniosku grupowym.

Po drugie: na pewno trzeba przygotowa? podanie adresowane do dyrektora szko?y. Z podaniem idziesz (idziecie) na bezpo?redni? rozmow? z nim/ni? i przedstawiacie postulat ustnie, ale rzecz musi by? te? jasno opisana w podaniu, które zostawiacie w?adzy do rozpatrzenia. Innych dokumentów na pocz?tek nie trzeba, chyba ?e masz kogo? znajomego, kto ch?tnie poprowadzi?by ten hiszpa?ski, wtedy przedstawienie kandydatury mo?e by? mile widziane, bo dyro nie musi sam szuka? hispanisty :-)
 

sky816  

Stały User

Girl Made Of StarsImię: Klaudia

Dołączyła: 29 Sty 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 13:29   

kasia_dema?ska napisał/a:

Rozumiem, ?e to szko?a publiczna?

Aby wprowadzi? jakiekolwiek zaj?cia, nawet pozalekcyjne (niewpisane do obowi?zkowego programu nauki), szko?a musi znale?? specjalist? z dyplomem znajomo?ci tego j?zyka i z uprawnieniami do nauczania w szkole (przepisy reguluj? to bardzo restrykcyjnie - nie wystarczy mie? dyplom po?wiadczaj?cy znajomo?? j?zyka, ale trzeba posiada? te? uprawnienia wynikaj?ce z realizacji specjalizacji dydaktycznej). Je?li taka osoba si? znajdzie i b?d? jej odpowiada? warunki finansowe (bo zaj?cia pozalekcyjne mog? nie by? na umow? o prac?, a tylko na umow? cywilno-prawn? - tego nie wiem do ko?ca, ale tak podejrzewam), to droga jest otwarta.

Co do Twoich dzia?a?:

Po pierwsze: ile osób poza Tob? chce wprowadzenia tego j?zyka w szkole? Indywidualna pro?ba raczej nie b?dzie potraktowana powa?nie, pomy?lcie o wniosku grupowym.

Po drugie: na pewno trzeba przygotowa? podanie adresowane do dyrektora szko?y. Z podaniem idziesz (idziecie) na bezpo?redni? rozmow? z nim/ni? i przedstawiacie postulat ustnie, ale rzecz musi by? te? jasno opisana w podaniu, które zostawiacie w?adzy do rozpatrzenia. Innych dokumentów na pocz?tek nie trzeba, chyba ?e masz kogo? znajomego, kto ch?tnie poprowadzi?by ten hiszpa?ski, wtedy przedstawienie kandydatury mo?e by? mile widziane, bo dyro nie musi sam szuka? hispanisty :-)Bardzo dzi?kuj?!!!!
_________________
Kto mi?o?ci nie zna, ten ?yje szcz??liwy, i noc ma spokojn?, i dzie? niet?skliwy.
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-02-27, 17:59   

Minimum 6/7 osób na te zaj?cia.
Z reszt? to zale?y od dyrekcji.Pogada? z dyrektorem postawi? spraw? jasno ile osób by chcia?o na te zaj?cia chodzi? pokaza? ?e ''jeste?my zdeterminowani by chodzi? na te zaj?cia''.Musisz pogada? z dyrektorem nie bawi? si? z papierkami bo to tylko strata czasu.No chyba ?e dyrektor to idiota z którym nie da si? pogada?.
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 18:10   

acoo123 napisał/a:

Minimum 6/7 osób na te zaj?cia.
Musisz pogada? z dyrektorem nie bawi? si? z papierkami bo to tylko strata czasu.No chyba ?e dyrektor to idiota z którym nie da si? pogada?.O?miel? si? nie zgodzi? z drogim koleg? (i wiem, co mówi?, uwierz :-) ).

Pogada? z dyrem jest zawsze fajnie, to oczywiste, ja te? lubi? ten sport. Ale bez papierka sprawa mo?e zatrzyma? si? w?a?nie na pogaduszce i jakiej? tam md?ej obietnicy "pomy?limy o tym, pomy?limy, panie dzieju". A potem jak udowodnisz, ?e rozmowa w ogóle si? odby?a? Papier to papier, pismo oficjalne, adresat ma formalny obowi?zek si? do niego ustosunkowa?.
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-02-27, 18:16   

kasia_dema?ska
Meh to jacy? powaleni ci wasi dyrektorzy no fakt szko?a publiczna.W szkole publicznej powinno by? jak w szkole prywatnej.Zawsze jak np mam z kolegami z kole?ankami jak?? nowo?? doda? do szko?y or something id? do dyrektorki/dyrektora mówi? jest taka i taka sprawa chcieliby?my j? zrealizowa? itd itd.
Po d?u?szej rozmowie i rozwa?aniach dochodzimy do konsensu sekretarka zajmuje si? papierkami razem z dyrektork? d?entelme?ski u?cisk d?oni i cze?? xD.
Mimo ?e szko?a prywatna z uprawnieniami szko?y publicznej a jaka ró?nica i kompetencja.Z tak? kompetencj? to jeszcze si? nie spotka?em.
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 18:23   

I widzisz, nie ka?dy ma takie szcz??cie jak Ty - ciesz si? chwil?, bo nie zawsze musi tak by? :-)
A autorce w?tku nadal radz? i?? do boju z papierem w gar?ci - tak zawsze bezpieczniej i skuteczniej. Najlepiej uderzy? na gabinet dyrektorski ca?? grup?, w kilka osób, ?eby pokaza?, ?e jest moc ;-)
Pozdrawiam :)
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-02-27, 18:33   

kasia_dema?ska napisał/a:

I widzisz, nie ka?dy ma takie szcz??cie jak Ty - ciesz si? chwil?, bo nie zawsze musi tak by?Meh wystarczy by? kompetentn? osob? i kulturaln?.Nie boli to i ?ycie wszystkich jest lepsze. :-)
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-02-27, 19:13   

acoo123 napisał/a:

wystarczy by? kompetentn? osob? i kulturaln?Nie zawsze wystarczy, ale to ju? bardzo du?o :-)
 

dangerousposse

User


Dołączył: 08 Sie 2019

   

Wysłany: 2019-11-18, 13:06   

Mo?e by? ci??ko z wprowadzeniem takich zaj?? na w?asn? r?k?. Tutaj pewnie bardzo du?o zale?y od samej dyrekcji i ich dobrych ch?ci. W ka?dym razie pomys? zacny, zw?aszcza, ?e teraz bardzo du?o firm poszukuje osób po kursach hiszpa?skiego i warto zainwestowa? w swoj? przysz?o?? ju? na poziomie szko?y.

--------------------------------
https://youenglish.school
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com