Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Zamknięty przez: Jimmy FoX | 2015-02-01, 19:41

Autor

Wiadomość

OlgaMOY

User


Dołączył: 13 Kwi 2013

   

Wysłany: 2013-04-13, 20:54   Jak poprawi? oceny w szkole?

Witam. Ostatnio mia?am tzw. "depresje" (nie dos?ownie). Nic mi si? nie chcia?o. Do szko?y przepakowywa?am si? rano. Na lekcjach nie odzywa?am si?, mimo ?e zna?am odpowiedzi. Gdy przychodzi?am do domu spa?am, ewentualnie wysz?am z kole?ankami, ale to te? tak na 1/2h, bo mi si? nie chcia?o :D Ogólnie taki d?ugoterminowy le?. W ka?dym razie wywiadówka by?a jakie? 2 tygodnie temu i mama przynios?a oceny na karteczce, po?o?y?a obok mnie i powiedzia?a tylko, ?ebym zrobi?a z t? karteczk? co uwa?am. I karteczka jak le?a?a tak le?a?a do wczorajszego wieczora. Le? przeszed?, depresja si? sko?czy?a, a ja dopiero spojrza?am na oceny i uwa?am, ?e gorszych w ?yciu nie mia?am. Uczennic? jestem (by?am paskow?). W ka?dym roku/pó?roczu ?redni? powy?ej 4,75, wliczaj?c te pó?rocze. W tym natomiast jak b?dzie 4,0, b?dzie cud. Moim zdaniem g?upio jest przez ca?e gimnazjum mie? ?wiadectwo z wyró?nieniem, a w ostatniej klasie mie? ?redni? mo?e 4,0, mo?e lekko powy?ej. Chcia?abym z godno?ci? wyj?? z tego gimnazjum, a w liceum ju? si? wzi?? normalnie do nauki.
Wi?c teraz moje pytania:
1. Czy oceny, które mia?am wystawione na pó?rocze, licz? si? przy wystawianiu ocen ko?cowych? Nauczyciele bior? je pod uwag?, wyliczaj? ?redni? z ocen pó?rocznej i ko?cowej, czy s? one w ogóle nie brane pod uwag??
2. Czy w zaledwie 2 miesi?ce (odliczaj?c czas, w którym nic si? ju? nie robi i oceny wystawione :P) uda mi si? poprawi? oceny? Co musz? zrobi?, aby je poprawi?? Nigdy nie by?am w takiej sytuacji, ?e musia?am lata? za nauczycielami i wszystko poprawia?. Zazwyczaj jakiegokolwiek sprawdziany pisa?am tylko w pierwszym terminie.
3. Czy robi? si? co? jeszcze po testach czy nauczyciele ju? totalnie olewaj? i si? siedzi na lekcjach i gada? Bo jakby si? nic nie robi?o to chyba lepiej, bo wtedy nic by nie dochodzi?o i mog?abym na luzie poprawia? oceny, a tak to by dochodzi?y kolejne co raz gorsze, tak jak dotychczas.

Dzi?kuj? za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam :)
 

Vicol  

WymiataczImię: Wiktor

Wiek: 29

Dołączył: 26 Wrz 2009

Skąd: stąd

   

Wysłany: 2013-04-14, 10:23   

Co do pytania 1- ocena ko?cowroczna jest podsumowaniem CAŁEGO ROKU! Niektórzy nauczyciele mocniej zwracaj? uwag? na ocen? ?ródsemestraln?, inni mniej- ale zawsze jakie? zainteresowanie co si? dzia?o w ubieg?ym pó?roczu jest.

Pytanie nr 2- pogadaj z nauczycielami, oni ustalaj? zasady oceniania i w razie czego oni mog? zezwolic na poprawienie oceny.

Pytanie nr 3. To te? zale?y od nauczycieli- niektórzy olej? spraw? i dadz? luz, inni stweirdz? ?e testy gimnazjalne nie s? ko?cem roku szkolnego. Na pewno co? tam z niektórych przedmiotów si? poluzuje, tak?e b?dziesz mia?a wi?cej czasu.

Powodzenia.
 

MarcinLudwin  

User

Ucze sie dla siebie


Imię: Marcin

Wiek: 24

Dołączył: 01 Cze 2013

Skąd: Warszawa

   

Wysłany: 2013-06-01, 01:24   

Najwa?niejsze s? podreczniki :) bez nich nie mozna si? nauczy? :)
_________________
Szko?a jest spoko
 

asia1201  

User

asiulka


Imię: Asia

Wiek: 23

Dołączyła: 26 Lip 2013

Skąd: DM

   

Wysłany: 2013-07-26, 21:05   

Uczy? sie systematycznie :) Wtedy jeste? przygotowany na ka?d? lekcje i wiesz ?e ?adna kartkówka ani niespodziewane pytanie przez nauczyciela cie nie zaskoczy ;) :oops:
 

riaxi56  

User


Wiek: 43

Dołączył: 31 Paź 2013

   

Wysłany: 2013-10-31, 15:08   

:-/ Ucz si? z lekcji na lekcje i co mo?esz to poprawiaj.
Pozdrawiam.
 

bimber  

Stały User

zdobywca!Imię: bartek

Wiek: 23

Dołączył: 04 Sty 2015

Skąd: Wrocław

   

Wysłany: 2015-01-04, 20:04   

MarcinLudwin napisał/a:

Najwa?niejsze s? podreczniki :) bez nich nie mozna si? nauczy? :)


bardzo istotne jest tak?e utrwalanie wiedzy i tu czasami podr?czniki nie wystarczaj?, tzrzeba jaki? testów, które umo?liwi? sprawdzenie co umiesz.

riaxi56 napisał/a:

:-/ Ucz si? z lekcji na lekcje i co mo?esz to poprawiaj.
Pozdrawiam.


no samodyscyplina i pilnowanie si? to chyba najtrudniejsze w ca?ej nauce :)
na ca?e szcz??cie sprawdza? mo?na si? online.
_________________
bla bla bla
 

Pasi  

Stały UserDołączyła: 04 Sty 2015

Skąd: Polska

   

Wysłany: 2015-01-04, 21:27   

Mi samodyscypliny nie brakuje, tym bardziej w dobie e-learningu. Codziennie mo?esz si? uczy? w domu.
_________________
Nie powiem co my?l?!
 

bimber  

Stały User

zdobywca!Imię: bartek

Wiek: 23

Dołączył: 04 Sty 2015

Skąd: Wrocław

   

Wysłany: 2015-02-01, 18:24   

hehe, szkoda, ?e w wi?kszo?ci przypadków od "mo?esz" do faktycznego "robisz" jest tak daleko...
_________________
bla bla bla
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com