Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

niewazne1234

User


Dołączył: 23 Cze 2011

   

Wysłany: 2011-06-23, 22:13   

dodam jeszcze ze musialem chronic czyj?? dupe i sie uda?o, nic nie jest takie proste i nie wszystko jest dla wszystkich, jak ju? mie? skrupu?y to po to by bliskich nie zrani?, z fartem ziomale
 

Shogun  

Wymiatacz


Imię: Jakub

Dołączył: 16 Maj 2009

   

Wysłany: 2011-06-24, 01:01   

nie ma sie kolegow i google nie dziala? Git to w ogole nazwa wywodzaca sie i nadal uzywana w wiezieniu taki czlowiek nie daje soba pomiatac nie jest leszczem swoim wygladem i zachowaniem i nawet tym jak chodzi pokazuje ze jest przeciwienstwem frajera, gita mozna przyrownac np do skina to co ich rozni to kraty
 

Maka  

Wymiatacz

Crooked Ass NiggaImię: Boss Playa

Dołączył: 10 Cze 2009

Skąd: Oakland

   

Wysłany: 2011-06-24, 01:26   

Git kojarzy si? mi z PRLem, te s?owo ju? dawno wysz?o z obiegu i troch? wiocha jedzie gdy kto? je u?ywa.
Serwus ch?opaki, klawa prywatka dzi? b?dzie Jurka, wpadaj? same gity.
Żenada. yo!
_________________
fuck all y'all
 

ZiperO

User


Dołączył: 04 Gru 2020

   

Wysłany: 2020-12-04, 18:15   

Jest jeszcze okre?lenie frajer w porz?dku – wi?zie? nienale??cy do danej grupy gitów, ale lojalny wobec niej. Ludzie gity to przewa?nie byli z?odzieje dla których wi?zienie by?o domem a frajer to jest osob? która pracuje po to ?eby z?odziej móg? frajera okra?? w Rosji by?o to bardziej rygorystyczne z?odziej wed?ug prawa z?odziei nie móg? pracowa? tylko okrada? frajerów jak z?odziej poszed? do pracy to stawa? si? suk? to odpowiednik polskiego cwela z?odzieje mieli prawo zabi? suk? tak samo jak z?odziej sprzeda? kogo? to stawa? si? suk?.
Jest te? powiedzenie frajer z wolno?ci to znaczy ?e kto? jest kapusiem, sprzedawczykiem, konfidentem.
Jak Git si? rozpru? do klawiszy to inne gity mogli go wyhu?ta? wieszaj?c go na prze?cieradle przywi?zanym do krat tak ?eby wygl?da?o to na samobójstwo lub po prostu zabijali go ostrym narz?dziem ale za to komu? kto go zabi? przybijali wi?kszy wyrok. Za rozprucie si? gitowcy konfidenta gita mogli przecweli? i stawa? si? cwelem mogli to kaza? zrobi? frajerowi i w tedy taki frajer jak to zrobi awansowa? na gita przecweli? znaczy zgwa?ci? kogo? w odbyt to by?o najgorsze poni?enie jakie mo?na by?o zrobi? wi??niowi a cwele w hierarchi wi?ziennej to nie ludzie cwela mo?na gwa?ci?, bi? kiedy si? chce lub jak kto? chc? si? wy?y? i nie trzeba nawet mówi? za co cwel jada? na muszli klozetowej i nie móg? si? odzywa? dla cwela nie by?o ?adnego szacunku. Chcia? bym podkre?li? ?e ta wi?zienna popkultura przyw?drowa?a do Polski z Rosji i funkcjonowa?a w Polskich wi?zieniach za komuny w PRL. W ?ród gitów by? te? git m?ciciel i mia? wytatuowane serce pod okiem on by? kim? w rodzaju dowódcy gitów i decydowa? o tym z kogo zrobi? cwela lub móg? awansowa? frajera na frajera w porz?dku lub na gita. W ka?dym wi?zieniu by? jeden Git m?ciciel i ten git m?ciciel mia? uk?ady z klawiszami i naczelnikiem wi?zienia dlatego móg? wiele rzeczy za?atwi?. Mo?na powiedzie? ?e dzi?ki temu by? zachowany pewien porz?dek w wi?zieniu którym w jaki? sposób sterowali naczelnik wi?zienia i klawisze poprzez uk?ady z gitem m?cicielem.Taki hardkorowy system spo?eczno?ci wi?ziennej.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com