Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Claudia de Lioncourt  

User


Wiek: 19

Dołączyła: 07 Lip 2019

   

Wysłany: 2019-07-07, 20:27   LP czy klasa humanistyczna?

Hej. :-) Zak?adam ten temat, bo w sumie dr?czy mnie to od dawna.
W czerwcu sko?czy?am pierwsz? klas? Liceum Plastycznego i zastanawiam si?, czy na pewno chcia?abym wci?? kontynuowa? tu edukacj?. My?l? nad przenosinami do klasy humanistycznej w ca?kiem dobrej szkole. Wynika to z tego, ?e nie wiem, czy moje studia b?d? zwi?zane ze sztuk?, póki co mam inne marzenia, przyda?by mi si? rozszerzony polski, którego w plastyku nie mam, a boj? si?, ?e nie starczy mi czasu wolnego na samodzielne rozszerzanie tego przedmiotu. Wbrew niektórym opiniom Liceum Plastyczne nie jest ?atw? spraw?, w tym roku mia?am mnóstwo roboty na g?owie - a to historia sztuki, a to francuski (nauczycielka tego przedmiotu jest wymagaj?ca), a to co? tam... Generalnie rzecz bior?c, celuj? w model rozszerze? na maturze: polski - angielski - historia (je?eli zdecydowa?abym si? na humana)/historia sztuki (je?eli zosta?abym w plastyku). W plastyku mam rozszerzenie z angielskiego i historii sztuki, z kolei w klasie, nad któr? rozmy?lam, rozszerza si? polski, histori? i wos, wi?c w sumie gdzie nie pójd?, to co? musia?abym zrobi? sama. W dodatku w zwi?zku z przenosinami mog?oby si? okaza?, ?e musz? nadrabia? (nie mam w plastyku wiedzy o kulturze, lekcji polskiego w tygodniu mia?am trzy, podczas gdy tamta klasa w tym roku mia?a pi??). Mo?e musia?abym si? uczy? w sierpniu, ale w sumie je?li zostan? w plastyku, to mam prace domowe na wakacje (doko?czy? dzienniczek na francuski i przygotowa? si? na prezentacj? tych dzienniczków, konkurs i ma?y projekt). Zastanawiam si? te?, jak wp?yn??aby na mnie zmiana ?rodowiska (z jednej strony boj? si? pój?cia do tej klasy, szczególnie, ?e jest tam par? osób z mojego gimnazjum, ale z drugiej strony np. zmiana ?rodowiska z gimnazjum na liceum ukaza?a mi nowe rzeczy we mnie). Jednak plastyk ma te? swoje pozytywne strony, bo podoba mi si? historia sztuki oraz polski (podstawowy, ale jaki dobry!) tutaj. Trwa rok d?u?ej, co pod wzgl?dem czasu ostatecznej decyzji na wybór studiów jest atutem. Na koniec szko?y robi? dyplom, który nadaje mi tytu? plastyka, a i mama mówi, ?e to by?by ciekawy punkt w moim przysz?ym CV.
 

Oskar Czarnecki

User


Dołączył: 31 Lip 2019

   

Wysłany: 2019-08-01, 14:56   

Technikum. Po ?adnym z wymienionych nie masz pracy.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com