Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

scianka13

User


Dołączył: 12 Lut 2011

   

Wysłany: 2011-05-31, 22:18   

Je?li mam wybra? czy kupi? czy po?yczy? to zdecydowanie kupi?. Mo?e nie zawsze jest kasa wiec fajnie ?e s? biblioteki i mo?na po?yczy? to na co mamy ochot?, oczywi?cie je?li kto? inny ju? nie po?yczy? :P .

zawsze fajniej oszcz?dzi? troch? kasy i raz w miesi?cu zamówi? kilka ksi??ek tak ?eby by?o taniej.

Jako? dla mnie przyjemniej si? czyta now? „?wie??” ksi??k? :P

Kolejny plus kupowania nowych ksi??ek to stale rosn?ca domowa biblioteczka. To sama przyjemno?? mie? ulubione ksi??ki na wyci?gni?cie r?ki.


------------------------------------------------------
a jak kupowa? to w mojej ulubionej ksi?garni - selkar.pl
 

madeline134  

ModeratorWiek: 28

Dołączyła: 14 Paź 2009

Skąd: Śląsk/Krk

   

Wysłany: 2011-06-01, 18:25   

Mani kupowania ksi??ek nie mam,ale za to mani? wypo?yczania na pewno.Jestem w bibliotece sta?ym go?ciem,w?a?ciwe to miejsce jest dla mnie swego rodzaju 'ukojeniem'.Zawsze wyjd? z czym? nowym.Oczywi?cie nie zast?pi to posiadania w?asnego zbioru,dlatego czasem kupuj? b?d? dostaj? ksi??ki,jednak w domu mam ich tak czy inaczej dostatek,ze wzgl?du na moj? cioci?,której to cz??? zbiorów tutaj 'trzymamy'.Nie wyobra?am sobie by w moim przysz?ym domu czy mieszkaniu nie by?o wielu ksi??ek. :-)
_________________
There is nothing to fear but fear itself.
 

Ched  

Stały User

Ciasteczkowa PotworaWiek: 34

Dołączyła: 04 Maj 2011

   

Wysłany: 2011-06-01, 20:04   

Stan biblioteczki na dzi? +3 nowe pozycje. Tym razem okazyjnie uda?o mi si? kupi? trylogie Pullmana (His Dark Materials) w oryginale.

Co w zasadzie bardzo dobrze podsumowa?o moje podej?cie do ksi??ek - mog? ?ywi? si? przez reszt? miesi?ca najta?szym makaronem i sosem z?odziejskim, ale ksi??k? kupi?.
Mniejsza o to, ?e w domu nie mam ju? gdzie ich ustawia? i stoj? w wysokich kolumnach na szafach, obj??y ca?kowite panowanie nad moim biurkiem i wygna?y dawno temu wszelkie ozdobniki i durnostojki. Nied?ugo pewnie przejm? w?adz? nad cz??ci? szafek przeznaczon? na ubrania, bo po co komu tyle szmat? :P

W bibliotekach te? regularnie bywam, bo czasami trzeba przetestowa? jak?? pozycj?... nie wspominaj?c o czytaniu elektronicznym, chocia? to troch? zamach na w?asny wzrok, bo nie mam jeszcze czytnika e-booków. Jeszcze.
_________________
TIGER, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
 

slow  

ModeratorWiek: 31

Dołączyła: 15 Gru 2008

Skąd: Barcelona

   

Wysłany: 2011-06-01, 21:29   

Gdybym tylko mog?a to kupi?abym ka?d? interesuj?c? mnie pozycj?. Niestety bud?et studencki niecz?sto mi na to pozwala. Wi?kszo?? interesuj?cych mnie ksi??ek zwi?zanych ze studiami kseruj?. Ich cena na ogó? zwala z nóg.
Pozosta?e- je?eli tylko mog? wypo?yczam z biblioteki. Jednak je?eli zobacz? co? w empiku i zaczn? na to chorowa?- kupi? pr?dzej, czy pó?niej. :-)
_________________
Drugs&hugs.
 

DeSade  

Pogromca postĂłwDołączyła: 20 Lip 2011

   

Wysłany: 2013-09-07, 20:27   

Zbieram ksi??ki.
Kupuj?, cz?sto mój ch?opak mi wysy?a.
Śmiej? si? ze mnie, ?e mog? chodzi? w wytartych d?insach i podartej bluzce, byle mie? kilka nowych.
Jakie? Filozoficzne, historyczne, psychologiczne. Poezja.
Mam na razie 900 tomów.
_________________
W mi?kkim futrze kota
 

Akeyo20  

Pogromca postĂłwWiek: 30

Dołączył: 16 Cze 2010

   

Wysłany: 2013-09-07, 20:53   

DeSade napisał/a:

Mam na razie 900 tomów


Masz podziemn? bibliotek??
_________________
There can be only one
 

DeSade  

Pogromca postĂłwDołączyła: 20 Lip 2011

   

Wysłany: 2013-09-07, 20:58   

Akeyo20 napisał/a:

Masz podziemn? bibliotek??Ca?e pi?tro w domu. :oczami:
_________________
W mi?kkim futrze kota
 

Darcia  

Pogromca postĂłwImię: Daria

Wiek: 27

Dołączyła: 10 Sie 2009

Skąd: Gdańsk

   

Wysłany: 2013-09-08, 11:00   

Tak?e zbieram ksi??ki. Wynika to z tego, ?e nie lubi? mie? wra?enia, ?e dan? ksi??k? MUSZĘ przeczyta? w takim i takim terminie, bo potem musz? j? odda?.
Nie mam okre?lonego gatunku, który kupuj?, po prostu id? do ksi?garni, patrz?, co jest dost?pne i co mi si? spodoba, to bior? do domu. Raz jest to horror, drugim razem poradnik i tak dalej.
Na razie mam 2 spore rega?y, które ju? ksi??ek nie mieszcz? i potrzebne by by?y kolejne 2-3. Na szcz??cie moi rodzice nie robi? z tego problemu i mi kupi?.
Te? chcia?abym mie? ca?e pi?tro ksi??ek w domu.
_________________
Hey, believe me: our dreams really can come true!
 

DeSade  

Pogromca postĂłwDołączyła: 20 Lip 2011

   

Wysłany: 2014-09-22, 19:42   

Sprzeda?am swoje ksi??ki, bo potrzebowa?am pieni?dzy. Zosta?o mi kilka niezb?dnych typu s?ownik filozoficzny, czy teoria poznania.
Doros?am i zrozumia?am, ?e ksi??ki nie s? mi potrzebne, albowiem nie b?d? mia?a nigdy w?asnego domu. B?d? ?y?a na morzu, podró?uj?c.
Wi?c mam taki plan, ?eby wypo?ycza? z bibliotek tymczasowo.
_________________
W mi?kkim futrze kota
 

Hella  

Pogromca postĂłwDołączyła: 03 Sie 2014

Skąd: Warszawa

   

Wysłany: 2018-02-10, 21:35   

W swojej biblioteczce mam kilkadziesi?t ksi??ek, wszystkie uszeregowane gatunkami, a ksi??ki z danej serii zawsze stoj? obok siebie. Nie wszystkie zakupione pozycje by?y dobrym wyborem, do cz??ci z nich nie si?gn??am nigdy, a cz??? porzuci?am po jakim? czasie czytania. Mam jednak swoje ulubione ksi??ki, którymi jestem zachwycona i które potrafi? czyta? wielokrotnie.
 

CKwiedza

User


Dołączył: 24 Maj 2018

   

Wysłany: 2018-07-16, 11:48   

Có? ka?dy kto lubi czyta?, lubi te? kupowa? ksi??ki. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest kupi? sobie 2-3 ksi??ki w miesi?cu ni? pali? papierosy :)
 

misia_pysia  

Wymiatacz

co tu wpiszesz?Imię: Ola

Wiek: 24

Dołączyła: 05 Kwi 2018

   

Wysłany: 2018-08-09, 09:50   

Moja biblioteczka nie jest bardzo du?a, jest w niej pewnie kolo 200 ksi??ek, ale nawet nie liczy?am mówi?c szczerze ;) od niedawna j? sukcesywnie powi?kszam, bo kiedy? wypo?ycza?am z biblioteki, ale teraz marz? o w?asnej biblioteczce z fotelem bujanym ;) szkoda tylko, ?e tak du?o z moich ksi??ek stoi nieprzeczytana, bo nie mam czasu...

A co w niej jest? Ró?ne ksi??ki. Krymina?y, thrillery, troch? klasyki, literatura wspó?czesna... Kilka m?odzie?ówek te? si? znajdzie, ale ju? mniej czytam takich ksi??ek, chyba ?e na totalne odmó?d?enie :D

Mam te? troch? od?o?onych na sprzeda? :) musz? si? za to zabra?, bo wiem, ?e cz??ci na pewno nie b?d? ponownie czyta?, a trzeba robi? miejsce na nowe... ;)
 

CKwiedza

User


Dołączył: 24 Maj 2018

   

Wysłany: 2018-08-24, 16:35   

Ze sprzedawaniem ksi??ek ró?nie jest. Ja kiedy? sprzeda?em kilka, a potem ?a?owa?em, bo by?y mi potrzebne.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com