Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

justyna:)  

User

justyna:)


Imię: Justyna

Wiek: 21

Dołączyła: 14 Paź 2015

   

Wysłany: 2015-10-14, 19:40   

Ekolodzy maj? racj?. Trzeba chroni? Ziemi?. Niestey wi?kszo?? ludzi my?li tylko o sobie, a nie o przysz?ych pokoleniach. Takie egoistyczne zachowanie prowadzi w?a?nie to niszczenia ?rodowiska. Najepiej by by?o gdyby ka?dy zacz?? od siebie, bo to nie w porz?dku zachowywa? si? jak hipoktyta, czyli samemu za?mieca?, a innych nawo?ywa? do np. segregowania ?mieci.
 

lgtk  

Hiper wymiataczImię: Adam

Wiek: 31

Dołączył: 31 Paź 2009

   

Wysłany: 2015-10-15, 21:04   Re: Ochrona ?rodowiska

L. napisał/a:

Co my?licie na temat ekologów nawo?uj?cych do ochrony naszego ?rodowiska? Do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, wycinanych drzew, do segregacji ?mieci, do ratowania gin?cych gatunków czy do prób zachowania naturalnych ?rodowisk zwierz?t i ro?lin?
Co my?licie o walce ekologów, czy warto? Czy s?usznie walcz?, maj? racj??
I w ko?cu, czy Wy sami robicie co?, cokolwiek, by ratowa? ?rodowisko?Oczywi?cie, ?e robi? wyrzucam ?mieci do kosza a nie na ziemie. Jednak je?li chodzi o np. regulacje europejskie s? g?upot? stany, rosja i chiny nie dbaj? o to wi?c czemu my musimy traci?...
 

philosophus  

Pogromca postĂłw


Dołączył: 07 Lut 2013

   

Wysłany: 2015-10-16, 01:16   

G?upi jest raczej sposób dzia?ania, ni? ogólny kierunek.

Z t? Rosj? i Chinami te? nie tak do ko?ca. Powoli zaczynaj? dzia?a? w tym kierunku, jednak trzeba si? liczy? z tym ?e w obliczu zagro?enia, nr. 1 dla ka?dego z tych krajów b?dzie rozwój gospodarczy i wzmocnienie si? militarnych.
_________________
"Jak mo?na szanowa? kogo?, kto jest moralny tylko dlatego, ?e boi si? kary ze strony pot??nej istoty która ca?y czas go obserwuje?" - Richard Dawkins

Zlikwidowa? urz?dy pracy i podatek dochodowy!
 

Damn  

Pogromca postĂłw

Queen DudeWiek: 26

Dołączyła: 10 Kwi 2010

   

Wysłany: 2015-10-16, 09:35   

Ale? Ziemi nie trzeba chroni?, to my jeste?my w niebezpiecze?stwie, a nie planeta... Gdy znikniemy jako gatunek wystarczy 100 lat, ?eby wszystko co stworzyli?my znikn??o, mo?e troch? plastiku zostanie ale i tak dobór naturalny zacznie dzia?a? i w ko?cu bakterie i pierwotniaki zaczn? rozk?ada? tworzywo sztuczne. Jeste?my tacy aroganccy, wydaje nam si?, ?e mo?emy wszystko, nawet zniszczy? planet?, albo w drug? stron? - ?e mo?emy j? ocali?. Nie, teraz ju? nie mo?emy. Na nic ustalanie norm CO2 je?li liczba ludno?ci b?dzie nadal ros?a, zreszt? teraz i tak ju? jest za pó?no, bo obecne zmiany nie s? konsekwencj? tego, co si? dzieje dzisiaj, tylko tego co by?o x lat temu. Je?li ludzi jest 7 miliardów w ilu? krajach, to niby jak par? ?ebków w Unii ma to opanowa?? To jest niewykonalne.

Ju? pieprzy? CO2, i tak emitujemy du?o mniej ni? jeszcze kilkadziesi?t lat temu, gdy rozwija? si? przemys?. Trzeba to zaakceptowa?, ?e nasze potrzeby s? takie a nie inne, ?e mamy tyle udogodnie? z których nie chcemy rezygnowa?. Mnie najbardziej irytuje brak szacunku do otoczenia, cz?owiek ci?gle chce wi?cej i wi?cej, co w po??czeniu z rosn?c? populacj? ma skutki jakie jakie ma. Wszystko brukujemy bo mamy jaki? por?bany zmys? estetyki, ?e bardziej nam si? wsz?dzie podoba beton ni? trawa, wycinamy lasy i nie sadzimy nowych, modyfikujemy pi?kne dzikie tereny dla w?asnej pró?no?ci (bo tam, gdzie jest kawa?ek wody musimy zrobi? k?pielisko, a na ??ce park rekreacyjny), wchodzimy wielkimi grupami do parków narodowych, gdzie ?miecimy i ha?asujemy... Przyk?ady mo?na mno?y?.

Ale zwierz?ta i ro?liny i tak maj? to w dupie. One sobie nie zdaj? sprawy, ?e cz?owiek im szkodzi, one to postrzegaj? jako normaln? presj? ?rodowiska która od pocz?tku istnienia ?ycia jest na nie wywierana i jest motorem dla ewolucji. Dlatego problemem nie jest to, ?e jakie? gatunki gin? (nawet je?li przez nas) - to przykre, ale nie najgorsze w tej sytuacji, bo tak to w naturze zawsze by?o, ?e jedne gin??y a drugie si? pojawia?y. Nie unicestwimy ?ycia na Ziemi. Ju? zaczynaj? pojawia? si? organizmy przystosowane do ?ycia w ?rodowisku antropogenicznym i ?adnym innym. Problemem jest tylko i wy??cznie nasze podej?cie i to, ?e sami si? od tej natury oddalamy, nie tylko przez to, ?e szkodzimy, ale te? przez to ?e sami siebie przeciwstawiamy naturze. To doprowadzi do naszego wymarcia, nie egoizm (ka?dy gatunek jest egoistyczny), a pró?no?? i kombinowanie. Natura prawdopodobnie by?aby z nas dumna bo jeste?my jej najwi?kszym osi?gni?ciem, jednak nie znaczy to ?e jeste?my nie do zdarcia. O siebie si? powinni?my ba?.
_________________

If you don't wanna see that sunset,
stop looking in a demon's eye

Temporarily online
 

$karbówka  

VIP

Najwy?szy AutorytetDołączył: 08 Paź 2013

   

Wysłany: 2015-10-16, 13:04   

Damn napisał/a:

Je?li ludzi jest 7 miliardów w ilu? krajach, to niby jak par? ?ebków w Unii ma to opanowa?? To jest niewykonalne.


Na powa?nie pytam. ;)
Czy to nie jest histeria z tym przeludnieniem Ziemi?
Niby jest 7 miliardów ludzi, ale oni s? rozmieszczeni bardzo nieregularnie, w Indiach, Chinach czy Japonii sa zbici w wielkich metropoliach, a na Ziemi nadal s? gigantyczne obszary gdzie ?ywej duszy nie ma przez setki kilometrów - Kanada, Rosja, Brazylia, Etiopia, Kongo, Skandynawia, Australia itd.
Jakie wi?c przeludnienie Ziemi?

Damn napisał/a:

Na nic ustalanie norm CO2


Ale da si? doi? frajerów nowymi podatkami.
 

justyna:)  

User

justyna:)


Imię: Justyna

Wiek: 21

Dołączyła: 14 Paź 2015

   

Wysłany: 2015-10-16, 19:12   

Damn napisał/a:

To doprowadzi do naszego wymarcia, nie egoizm (ka?dy gatunek jest egoistyczny), a pró?no?? i kombinowanie.

My jako gatunek homo sapiens mamy rozum i powinni?mu mysle? do przodu i liczy? si?z konsekwencajmi naszego post?powania.
 

cypryska  

User


Dołączyła: 15 Paź 2015

   

Wysłany: 2015-10-20, 11:18   

Szkoda ze tak malo ludzi mysli o tym ze zasmiecanie naszej ziemi jest zle , ile razy widze jak ktos wyrzuca papierek po wafelku lub butelke . Jak moge to podnosze i wyrzucam (chyba ze cos obrzydliwego ktos cos zostawil) , nawet nie zwracam uwagi , bo uwazam ze czyn wiecej mowi niz wymadrzanie sie .
 

DeSade  

Pogromca postĂłwDołączyła: 20 Lip 2011

   

Wysłany: 2015-10-20, 16:29   

cypryska napisał/a:

Jak moge to podnosze i wyrzucamJa nie podnosz?, lecz zwracam uwag?.
Jeszcze czasy szkolne, kiedy by?am w starszej klasie, by?a taka grupka, wyj?tkowo niesforna.
Kiedy? nakry?am ich jak wsadzali kota do ?mietnika. Ju? wtedy wiedzia?am, ?e to debile, i mo?na nimi manipulowa?. Bo zasadniczo boj? si? wszystkich, oprócz tych s?abszych.
I nie trafili do kosza z woreczkiem po bu?ce.
Powiedzia?am, ?e to niezbyt celny rzut, ale wcze?niej ?widrowa?am go wzrokiem, dopóki si? nie domy?li?, ?e nale?y podnie??.
Czasami te? id? jacy? ludzie i ot tak sobie rzucaj? woreczkami i tego typu, wtedy mówi?: "Chyba pani co? wypad?o". Z niezwyk?ym wr?cz u?miechem.
Ogólnie s? do?? wówczas za?enowani. I podnosz? papierek.
Naprawd?, to sprawny do?? zabieg psychologiczny. Gdybym powiedzia?a: Podnie? to ?winio!
To nie podzia?a?oby, naturalnie. Mo?e nawet zosta?abym zbesztana.
_________________
W mi?kkim futrze kota
 

Wakontr  

User

Welonik


Imię: Wojciech

Wiek: 36

Dołączył: 20 Paź 2015

Skąd: Warszawa

   

Wysłany: 2015-10-31, 16:22   

Wydaje mi si? ?e nasz kraj si? poprawia te przepisy o segregowaniu ?mieci czy te? spo?ecze?stwo zwracaj?ce uwag? komu? innemu ?eby podniós? dany papier nie ?mieci? sprawia ?e wszystko mo?na zmieni? na naszej planecie. Wszystko fajnie tylko teraz jest taka sprawa ?e powinno by? zdecydowanie wi?cej koszy w parkach czy te? na chodnikach bo nie którym ludziom nie chce si? nosi? ?mieci nie ma kosza wyrzucaj? byle gdzie. By?em w Niemczech to tam jest kosz na koszu a i jeszcze chodz? ludzie którzy maj? p?acone za to by utrzymywa? porz?dek.
_________________

 

Czaru?  

User

Staram si?...Imię: Cezary, Krzysztof

Wiek: 25

Dołączył: 16 Sty 2016

Skąd: Elbląg

   

Wysłany: 2016-01-19, 18:51   Re: Ochrona ?rodowiska

Ochrona ?rodowiska to wa?ny aspekt naszego ?ycia. Zadbajmy o synów i wnuczki.
My?l? jednak, ?e czasami jest to duuu?a przesada. Ale od pocz?tku...
Emisja gazów. Jak najbardziej. Alternatywne ?ród?a energii. Z tym, ?e... kasa. Wszystko dzieje si? dooko?a z?otówki, dolara, euro... Ju? dawno mogliby?my je?dzi? hybrydami, samochodami na wodór czy pr?d gdyby nie koncerny paliwowe pompuj?ce pieni?dze w to ?eby ten scenariusz zi?ci? si? jak najpó?niej. No bo z czego by si? utrzymali.

Cytat:

Mój dziadek je?dzi? wielb??dem, mój ojciec je?dzi? wielb??dem, ja je?d?? Mercedesem, mój syn je?dzi Land Roverem, jego syn b?dzie je?dzi? Land Roverem, ale jego syn b?dzie je?dzi? wielb??dem.

Rashid bin Saeed Al Maktoum, Emir Dubaju w latach 1958-1990Mo?emy si? pochwali? tym, ?e w Polsce tendencja zmienno?ci powierzchni lasów jest rosn?ca. Dosz?y mnie jednak s?uchy o wyci?ciu cz??ci Puszczy Bia?owieskiej(?!).

Co do wyginania gatunków. Wiem, ?e winien jest cz?owiek. Ale gatunki wymiera?y na przestrzeni wieków, wymieraj? i wymiera? b?d?.
 

Ranger

Hiper wymiatacz

NavigatorDołączył: 14 Sie 2012

   

Wysłany: 2016-01-31, 12:22   

Cytat:

"Na powa?nie pytam. ;)
Czy to nie jest histeria z tym przeludnieniem Ziemi?
Niby jest 7 miliardów ludzi, ale oni s? rozmieszczeni bardzo nieregularnie, w Indiach, Chinach czy Japonii sa zbici w wielkich metropoliach, a na Ziemi nadal s? gigantyczne obszary gdzie ?ywej duszy nie ma przez setki kilometrów - Kanada, Rosja, Brazylia, Etiopia, Kongo, Skandynawia, Australia itd.
Jakie wi?c przeludnienie Ziemi?"


Mhm. Ale to jest jak z tymi "ekspertami", ktorzy wskazuja na sniezyce i mowia, ze to dowod na nieistnienie globalnego ocieplenia.

Przeludnienie nie polega na tym, ze ludnosc rozmiesci sie rownomiernie i bedzie jej powyzej jakiejs magicznej liczby na kilometr kwadratowy, tak samo, jak sniezyce nie neguja zjawiska zmian klimatycznych, wiecej udowadniaja je. Przeludnienie oznacza zbyt wielka ilosc ludzi W SKALI GLOBALNEJ wobec aktualnie posiadanych zasobow oraz docelowego poziomu konsumpcji W SKALI GLOBALNEJ. Zakladam skromnie, ze chcemy, by kazdy mieszkaniec Ziemi mial dostep do czystej wody pitnej, pradu, lekarza oraz szkoly wyzszej. Przy obecnych zasobach, nie jestesmy w stanie tego zapewnic, bo nie dysponujemy wystarczajaca iloscia energii i zasobow. I to jest wlasnie przeludnienie, a nie to, ze na Syberii mieszka wiecej reniferow, niz ludzi.

Poza tym argument o niezaludnionej Saharze jest tak kompletnie z kosmosu, ze az podejrzewam solidny trolling... To czytales w koncu tego Davida Landesa, czy nie czytales? A moze przeskoczyles te 2/3 ksiazki, gdzie pisze o wplywie klimatu na cywilizacje homo sapiens?
_________________
Smile or die!
 

$karbówka  

VIP

Najwy?szy AutorytetDołączył: 08 Paź 2013

   

Wysłany: 2016-01-31, 20:48   

Ranger napisał/a:

Poza tym argument o niezaludnionej Saharze jest tak kompletnie z kosmosu, ze az podejrzewam solidny trolling


Posty Damn mam bra? na powa?nie?
To? dopieprzy?...

Ranger napisał/a:

Przeludnienie oznacza zbyt wielka ilosc ludzi W SKALI GLOBALNEJ wobec aktualnie posiadanych zasobow oraz docelowego poziomu konsumpcji W SKALI GLOBALNEJ


To korzystaj?c z okazji, ?e mamy eksperta - wyja?nij nam od kiedy b?dzie takie przeludnienie, ?e b?dziemy musieli je?? szczaw i mirabelki? :]
Ja tam si? nie znam, i nie wiem czy mam panikowa? przy 7 miliardach Murzynów czy przy 30stu...zreszt? czy to dzisiaj nie zale?y bardziej od systemów socjalnych i technologii, ni? od jakichkolwiek limitów ?rodowiska?

Ranger napisał/a:

To czytales w koncu tego Davida Landesa, czy nie czytales? A moze przeskoczyles te 2/3 ksiazki, gdzie pisze o wplywie klimatu na cywilizacje homo sapiens?


Hihihihihi, ale ty Ranger jeste? zabawny hihiihihihi :-)
Mia?em czyta?, ale by?a obok gazeta z go?ymi babami i jako? tak, nie doczyta?em.
 

Jarek_W?adca_Zmywarek  

User

W?adca Zmywarek


Imię: Jarek

Dołączył: 28 Kwi 2019

Skąd: Ziemia

   

Wysłany: 2019-06-01, 23:20   

Ja w ramach dzia?ania aktywnie namawiam na zmian? systemu socjoekonomicznego.

Rynkowy kapitalizm neoliberalny nie jest wyposa?ony w systemowe narz?dzia do poradzenia sobie z sytuacj? i b?dzie strukturalnie sabotowa? wszystkie próby poradzenia sobie ze ?ród?ami zmian klimatu (konsumpcjonizm, emisje gazów cieplarnianych, konkurencyjna logika gry).

W zamian proponuj? og?oszenie stanu kl?ski klimatycznej i przej?cie na Gospodark? opart? na zasobach (RBE), która z definicji jest przystosowana do takich sytuacji.

Czyli po prostu namawiam do u?ycia w?a?ciwego narz?dzia do wykonania zadania. Je?li chcemy przetrwa? to NIC nie powinno by? stawiane ponad tym celem, a z tego co widz? obecnie "brakuje nam pieni?dzy". :-D

To co? Wymrzemy z braku hajsu, który jest warto?ci? umown?? To jaka? chora sytuacja, ?e ?atwiej jest nam sobie wyobrazi? koniec ?wiata ni? koniec kapitalizmu... ;)
_________________
Tylko si? nie denerwuj, ?e si? z Tob? nie zgadzam. To mój naturalny stan. Robi? to niejako dla sportu. ;)

Poza tym jestem typowym Heretykiem...
 

Eliza Bet

User


Dołączył: 31 Lip 2019

   

Wysłany: 2019-08-14, 15:40   

Moim zdaniem nale?y chroni? nasze srodowisko w koncu to nasz dom i musimy dbac abysmy go nie stracili.
 

connor  

UserImię: Dominik

Wiek: 31

Dołączył: 16 Lis 2015

Skąd: Bydgoszcz

   

Wysłany: 2021-04-07, 11:17   

Takim przejawem ochrony srodowiska i checi zaoszczedzenia jest siegniecie po panele fotowoltaiczne https://www.jkt-solar.pl/
_________________
Ziemia zmarzni?ta, krok w?drowców p?ta. Nie zobacz? drogi ko?ca, ani ksi??yca ani s?o?ca.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com