Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Przesunięty przez: motyl | 2013-07-18, 22:17

Autor

Wiadomość

Iris1987

User


Dołączył: 17 Wrz 2012

   

Wysłany: 2012-09-17, 12:48   Polsko - Czeska Wy?sza Szko?a Biznesu i Sportu

Polsko – Czeska Wy?sza Szko?a Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” w Nowej Rudzie prowadzi nabór na rok akademicki 2012/2013!

Innowacyjna specjalno?? Aktywizacja ludzi starszych proponowana przez noworudzk? Uczelni? to nowo??, krok w przysz?o?? i wychodzenie naprzeciw temu, co nieuniknione. Ju? nied?ugo, co pi?ty Polak b?dzie mie? powy?ej 60 lat! Wed?ug bada? Newsweeka jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w 2020 roku b?dzie trener fitness dla osób starszych.
Studiuj kierunek, który stwarza perspektywy zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i za granic?.
W ofercie mamy równie? studia podyplomowe na kierunku Bezpiecze?stwo i Higiena Pracy w Przedsi?biorstwie! Zapraszamy na www.cg.edu.pl !
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com