Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Shidame

UserDołączył: 09 Cze 2016

   

Wysłany: 2016-06-10, 17:11   Pytania odno?nie rekrutacji do liceum

Hej, mam kilka pyta? odno?nie w?a?nie rekrutacji do liceum :oczami:

1. S?ysza?am, ?e jak kto? nie dosta? si? do wymarzonego liceum, to jeszcze nie wszystko stracone (tzn. mo?na napisa? jaki? ,,list motywacyjny" do dyrekcji (?) czy pój?? osobi?cie). To prawda? Jak wygl?da takie spotkanie, jak si? umówi?? Rzeczywi?cie jest mo?liwo?? napisania listu? Brzmi to dla mnie nieco abstrakcyjnie, ale je?li jest prawd?, to moje szanse mog? wzrosn??.

2. Czy mog? si? przepisa? z liceum prywatnego do publicznego ju? na pocz?tku roku/w pierwszym semestrze?

3. Jaka jest realna szansa przepisania si? do klasy o innym profilu? Chodzi o to, ?e baaardzo zale?y mi na pewnej szkole i zg?osi?am si? do wi?kszo?ci klas, ale najbardziej zale?y mi na humanie. Je?li przyjm? mnie do biol-chem, mog? si? przepisa? na pocz?tku roku/po pierwszym semestrze?

4. Czy je?li przepisz? si? po roku z jednego LO do drugiego, to patrz? na moje wyniki z okresu edukacji w tej szkole ?redniej, czy nadal na gimnazjum? (nie ukrywam, ?e bardzo s?abo posz?o mi w trzeciej klasie gim).

Z góry dzi?kuj? :) :-P
 

Czarne Indigo  

VIP

szach matImię: Julia

Wiek: 25

Dołączyła: 14 Sie 2012

Skąd: wielkoPolska

   

Wysłany: 2016-06-10, 18:03   

Shidame napisał/a:

1. S?ysza?am, ?e jak kto? nie dosta? si? do wymarzonego liceum, to jeszcze nie wszystko stracone (tzn. mo?na napisa? jaki? ,,list motywacyjny" do dyrekcji (?) czy pój?? osobi?cie). To prawda? Jak wygl?da takie spotkanie, jak si? umówi?? Rzeczywi?cie jest mo?liwo?? napisania listu? Brzmi to dla mnie nieco abstrakcyjnie, ale je?li jest prawd?, to moje szanse mog? wzrosn??.


Mo?na taki list napisa?, ale niecz?sto jest rozpatrywany pozytywnie. Lepsze szko?y zamykaj? listy do klas za pomoc? rekrutacji i tyle w temacie.

Shidame napisał/a:

2. Czy mog? si? przepisa? z liceum prywatnego do publicznego ju? na pocz?tku roku/w pierwszym semestrze?


Teoretycznie tak.

Shidame napisał/a:

3. Jaka jest realna szansa przepisania si? do klasy o innym profilu? Chodzi o to, ?e baaardzo zale?y mi na pewnej szkole i zg?osi?am si? do wi?kszo?ci klas, ale najbardziej zale?y mi na humanie. Je?li przyjm? mnie do biol-chem, mog? si? przepisa? na pocz?tku roku/po pierwszym semestrze?


Szansa na przepisanie jest nik?a. Je?li limity miejsc s? wype?nione, to raczej nieprzewidziane s? roszady. Wszystko zale?y od popularno?ci szko?y, o której mówisz i co za tym idzie - ilo?ci ch?tnych.

Shidame napisał/a:

4. Czy je?li przepisz? si? po roku z jednego LO do drugiego, to patrz? na moje wyniki z okresu edukacji w tej szkole ?redniej, czy nadal na gimnazjum? (nie ukrywam, ?e bardzo s?abo posz?o mi w trzeciej klasie gim).


Je?li jeste? w lo, to gimnazjum pozostawiasz jedynie jako wspomnienie, bo to zupe?nie inna bajka. Jednak wiadomo, ?e przed ewentualnym przyj?ciem ciebie, twoje papiery b?d? skrupulatnie przegl?dane, wi?c wniosek nasuwa si? sam. Jednak to te? nie jest regu?a, bo na dobr? spraw? wszystko zale?y od tego, czy b?dzie wolne miejsce, czy nie, czy szko?a cieszy si? jakimkolwiek presti?em, czy co? w ten dese?.
_________________
Kruki i wrony was rozdzióbi?.
 

Whistle  

UserDołączyła: 23 Maj 2016

   

Wysłany: 2016-06-11, 17:48   

3. U mnie by?o tak, ale to ju? kilka lat temu, ?e ludzie zmieniali profil np. w 2 klasie bo uznawali ?e "to nie to" i nie mieli problemów z tego co kojarz? z tak? zamian?. Natomiast wymiany mi?dzy klasami w 1 klasie, na samym pocz?tku te? by?y mo?liwe, ale trzeba by?o mie? ch?tnego na tak? zamian?, czyli osoba za osob?.
 

Czarne Indigo  

VIP

szach matImię: Julia

Wiek: 25

Dołączyła: 14 Sie 2012

Skąd: wielkoPolska

   

Wysłany: 2016-06-11, 18:10   

Whistle napisał/a:

3. U mnie by?o tak, ale to ju? kilka lat temu, ?e ludzie zmieniali profil np. w 2 klasie bo uznawali ?e "to nie to" i nie mieli problemów z tego co kojarz? z tak? zamian?.


W obecnym systemie nie jest to takie ?atwe, przynajmniej je?li chodzi o przepisanie si? do mat-fiza, bo matma rozszerzona z tego co pami?tam jest ju? od pocz?tku pierwszej klasy. W ka?dym razie tak czy siak trzeba napisa? test umo?liwiaj?cy w ogóle przepisanie w zwi?zku z ró?nicami programowymi.
_________________
Kruki i wrony was rozdzióbi?.
 

Shidame

UserDołączył: 09 Cze 2016

   

Wysłany: 2016-06-11, 18:52   

A jak wygl?da przepisanie si? z biol-chem do humana? :/
Tzn. te? s? a? takie problemy w praktyce?
 

Czarne Indigo  

VIP

szach matImię: Julia

Wiek: 25

Dołączyła: 14 Sie 2012

Skąd: wielkoPolska

   

Wysłany: 2016-06-11, 19:31   

Shidame napisał/a:

A jak wygl?da przepisanie si? z biol-chem do humana? :/
Tzn. te? s? a? takie problemy w praktyce?


To jest indywidualna kwestia ka?dej szko?y, podaj? tylko przyk?ady ze swojego LO. U mnie na ka?dym profilu polskiego, czy tam matmy i innych wiod?cych przedmiotów uczyli inni nauczyciele, wi?c testy by?y obowi?zkowe.
Musisz zaczerpn?? wiedzy "u ?ród?a", bo subiektywne do?wiadczenia forumowiczów na niewiele ci si? zdadz?.
_________________
Kruki i wrony was rozdzióbi?.
 

arton.art

User


Dołączył: 11 Lip 2016

   

Wysłany: 2016-07-16, 14:45   

W ka?dej szkole si? ten system troch? ró?ni, u mnie np. ka?dy móg? wybra? sobie rozszerzenie jakie chcia? po pierwszej klasie liceum. Co do przyj?cia za po?rednictwem listu motywacyjnego to indywidualna sprawa ka?dego dyrektora. Z przepisaniem mo?e by? problem, zw?aszcza je?li klasy b?d? nieproporcjonalne pod wzgl?dem liczby uczniów i nie nastawia?bym si? aby to by?o mo?liwe - mo?e by?, a nie musi ;) Co do rozszerze? mo?esz je tak?e realizowa? we w?asnym zakresie, to ?e jeste? w mat-fiz nie oznacza, ?e nie mo?esz napisa? rozszerzonego polskiego. :-P
_________________
'B?d? jak Bob Budowniczy i zawsze dawaj rad?'
Docieplenia ?l?sk Kompleksowa budowa domów
 

Borówka

UserDołączył: 13 Lip 2016

   

Wysłany: 2016-07-22, 13:22   

Te? mam pytanie odno?nie rekrutacji, to nie tworz? nowego tematu i napisz? tutaj ;)
Czy szko?a ma obowi?zek poda? sk?ad klas przed 1 wrze?nia? Je?li nie, to czy gdziekolwiek znajd? taki spis?
Bo jestem ciekawa z kim id? do klasy i wol? si? upewni?, ?e nie ma pomy?ki i jestem na li?cie :-)
_________________
B??dy te? si? dla mnie licz?. Nie wykre?lam ich ani z ?ycia, ani z pami?ci. I nigdy nie wini? za nie innych.
 

motyl  

Moderator

gryz?.Wiek: 32

Dołączyła: 13 Cze 2009

Skąd: Wielkopolska

   

Wysłany: 2016-07-22, 16:43   

Borówka napisał/a:

Czy szko?a ma obowi?zek poda? sk?ad klas przed 1 wrze?nia? Je?li nie, to czy gdziekolwiek znajd? taki spis?
Bo jestem ciekawa z kim id? do klasy i wol? si? upewni?, ?e nie ma pomy?ki i jestem na li?cie


Za moich czasów ludzie my?leli. Teraz jest z tym chyba coraz gorzej. Mo?e zadzwo? do szko?y i zapytaj? Nikt nie jest jasnowidzem jak Twoja szko?a podchodzi do takich rzeczy.
_________________
"Nadal wierz? w marzenia z dzieci?stwa.
W niewys?ane listy, ?e nadejd?...
Wierz?, ?e pij?c wódk? za b??dy nigdy nie powiem "?a?uj?" i wci?? nowe pope?nia? b?d?...
W numery telefonów, które w s?uchawkach nigdy nie zamilkn?..."
 

Czarne Indigo  

VIP

szach matImię: Julia

Wiek: 25

Dołączyła: 14 Sie 2012

Skąd: wielkoPolska

   

Wysłany: 2016-07-22, 16:46   

Borówka napisał/a:

Czy szko?a ma obowi?zek poda? sk?ad klas przed 1 wrze?nia? Je?li nie, to czy gdziekolwiek znajd? taki spis?
Bo jestem ciekawa z kim id? do klasy i wol? si? upewni?, ?e nie ma pomy?ki i jestem na li?cie


Chyba tak by?o... kiedy?. Jeszcze przed szale?stwami z danymi osobistymi. Za moich czasów <brzmi kuriozalnie> listy wisia?y jako? w czerwcu/lipcu. Zadzwo?, mo?e Ci powiedz? :-D
_________________
Kruki i wrony was rozdzióbi?.
 

Borówka

UserDołączył: 13 Lip 2016

   

Wysłany: 2016-07-22, 20:37   

motyl napisał/a:

Borówka napisał/a:

Czy szko?a ma obowi?zek poda? sk?ad klas przed 1 wrze?nia? Je?li nie, to czy gdziekolwiek znajd? taki spis?
Bo jestem ciekawa z kim id? do klasy i wol? si? upewni?, ?e nie ma pomy?ki i jestem na li?cie


Za moich czasów ludzie my?leli. Teraz jest z tym chyba coraz gorzej. Mo?e zadzwo? do szko?y i zapytaj? Nikt nie jest jasnowidzem jak Twoja szko?a podchodzi do takich rzeczy.Wystarczy grzecznie odpowiedzie? :kwasny:

Czarne Indigo napisał/a:


Chyba tak by?o... kiedy?. Jeszcze przed szale?stwami z danymi osobistymi. Za moich czasów <brzmi kuriozalnie> listy wisia?y jako? w czerwcu/lipcu. Zadzwo?, mo?e Ci powiedz? :-D


Dzi?kuj? :-D
_________________
B??dy te? si? dla mnie licz?. Nie wykre?lam ich ani z ?ycia, ani z pami?ci. I nigdy nie wini? za nie innych.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com