Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Damn  

Pogromca postĂłw

Queen DudeWiek: 26

Dołączyła: 10 Kwi 2010

   

Wysłany: 2019-04-09, 20:54   Strajk nauczycieli

co s?dzicie o strajku nauczycieli? jest potrzebny, a mo?e pultaj? si? o byle gówno?
_________________

If you don't wanna see that sunset,
stop looking in a demon's eye

Temporarily online
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-04-10, 08:39   

Prosty temat.
Oczywist? rzecz? jest to ?e ka?dy chce zarabia? wi?cej ja si? z tym zgodz? bo ka?dy na to zas?uguje.Jakby ka?dy zarabia? tyle ile p?ac? np w Niemczech to ludzie chodziliby z u?miechem po ulicy.
Jest kilka mankamentów tego tematu.
Pierwszy jest taki ?e wielu nauczycieli nie jest z powo?ania wykonuj? swoj? prac? z musu patrz?c na ich zachowania. By?em w wielu szko?ach ''przerobi?em'' wielu nauczycieli i jestem zdania ?e po?owa nie powinna dosta? podwy?ek nawet grosza.
Ostatnio doszed?em do pewnej refleksji wracaj?c do domu kim tak na prawd? s? nauczyciele.
Kim s? nauczyciele?S? lud?mi którzy maj? za zadanie wychowa?(tak wychowa? nie tylko uczy?) nauczy? i przekaza? ca?? swoj? wiedz? na temat danego przedmiotu.Pe?ni? zawód moim zdaniem równie wa?ny jak pose? w sejmie albo nawet prezydent bym rzek?.Powtórz? si? nauczyciel to osoba która wychowuje i naucza tak by dzieciak wyszed? po opuszczeniu szko?y mia? jak najwy?sz? wiedz? potrzebn? w ?yciu.Tak czy nie?Moim zdaniem oczywi?cie ?e tak.Nie tylko rodzice s? od wychowania dziecka.
Nauczyciel który potrafi nauczy? dziecko i jest z powo?ania jest na wag? z?ota.Przecie? dziecko dobrze nauczone mo?e zosta? najwa?niejsz? osob? w kraju.Kto? mo?e powiedzie? ?e w ka?dym zawodzie przytrafi si? osoba która nie jest do tego stworzona.Okej...to ja na miejscu dyrektora od razu pozbywam si? takiego cz?owieka z mojej szko?y. Dobra chyba to wszystko co chcia?em powiedzie? z tego punktu.

Kolejnym wa?nym czynnikiem co jest moim zdaniem idiotyczne jest to ?e strajk obejmuje najwa?niejsze egzaminy dziecka gimnazjalne (s?ysza?em ?e matury chyba te? maj? si? nie odby? poniewa? b?dzie strajk ale tego nie jestem pewien) i te z podstawówki.
Okej strajk mo?e by? np na rozpocz?cie roku.Nauczyciele nie przyjd? do szko?y albo nie b?d? wykonywali swoich czynno?ci.No dobrze ale z drugiej strony kto na tym traci?Nie rz?d nie nauczyciele a kto?Oczywi?cie dzieciaki na to trac?.Dlaczego? Za?ó?my ?e strajk potrwa 2 tygodnie.Po tych 2 tygodniach nic si? nie wydarzy albo si? wydarzy i rzeczywi?cie nauczyciele dostan? jakie? podwy?ki a i tak b?d? tacy sami.Pó?niej nadrabianie tych tematów poniewa? nie mo?na by?o rozwi?za? tego w sposób normalny.Teraz przed chwil? przeczyta?em ?e nauczyciele dostali 15% podwy?ek i w tym roku nie b?dzie wi?cej bo nie ma bud?etu na to.Po?owa z tego co chcieli nauczyciele (30%).Co teraz? B?d? dalej protesty? Mam delikatne wra?enie ?e wszyscy poczuli kas? dzi?ki temu 500+ co? w stylu...
''O rozdaj? darmow? kas? to i my zacznijmy strajkowa? to co? zyskamy''.
Mimo wszystko ?e s? ró?ne kontrowersje odno?nie obecnego rz?du i s? spekulacje typu:
''PiS jest z?y!!!Kaczy?ski jest z?y!!!Rz?dzi krajem jedna osoba!!!PiS psuje kraj!!!''
I inne takie zdania.Wed?ug mnie tak nie jest.Nie widz? czego? z?ego w post?powaniu obecnego rz?du.
Chocia?...jest jeden mankament powinni by? bardziej stanowczy co? typu Ronald Reagan albo Donald Trump. Wtedy prawdopodobnie nie by?oby tylu problemów.No ale nie o tym temat.

Kto? wie ile szkó? protestuje?By?y spekulacje ?e 80% A NAWET 90% szkó? b?dzie protestowa? a ile jest?
Strajkuje 48.5% szkó? w ca?ej Polsce.Nawet nie po?owa.Czyli co? Okazuje si? ?e ponad po?owa nauczycieli wie z czym si? licz? protesty ?e mo?na to rozwi?za? w sposób cywilizowany.
Gdy dowiedzia?em si? o tej liczbie rozbawi?o mnie to i ten s?awny ju? p.Broniarz który powinien by? zdegradowany do 0 w ZNP.

Dobra wystarczy bo si? rozpisz? i nikt nie b?dzie chcia? przeczyta? mojego zdania na ten temat XD
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-04-10, 10:20   

Strajk jest czysto polityczny. Za czasów poprzedniej ekipy rz?dz?cej zamykano masowo szko?y, mnóstwo nauczycieli polecia?o na bruk, podwy?ek te? nie by?o. Ale wtedy pan Broniarz jako? dziwnie siedzia? cicho.

Szkoda mi nauczycieli, którzy nabrali si? na propagand? ZNP, bo to oni na tym najbardziej ucierpi?. Ju? stracili szacunek wielu rodziców, a to z nimi, a nie z p. Broniarzem, b?d? kontaktowa? si? na co dzie?. Podwy?ki dla o?wiaty i tak w ko?cu b?d?, je?li b?dzie dalszy wzrost gospodarczy, to tylko kwestia czasu. Jednak w takim stylu tego si? nie za?atwia. Nie kosztem uczniów, ich nerwów, zaburzonej logistyki ?yciowej rodziców. I akurat jakim? "dziwnym trafem" tu? przed wyborami.

Takie akcje to miecz obosieczny i mam wra?enie, ?e ten strajk mo?e si? ?rodowisku nauczycieli odbi? nieprzyjemn? czkawk?. Nie ze wzgl?du na "podpadni?cie" rz?dowi (to akurat jest ma?o istotne), ale ze wzgl?du na zniszczenie relacji z uczniami i rodzicami, bez których przecie? nie ma szko?y, edukacji i nauczycieli. Stresowanie w ten sposób uczniów przed egzaminami (zw?aszcza ?e nie ma ognia, g?odem ci nauczyciele przecie? nie przymieraj?) to nic innego jak kalanie w?asnego gniazda.
_________________
M?dro?? nie zawsze przychodzi z wiekiem. Czasami wiek przychodzi sam.
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-04-10, 11:02   

kasia_dema?ska napisał/a:

Strajk jest czysto polityczny. Za czasów poprzedniej ekipy rz?dz?cej zamykano masowo szko?y, mnóstwo nauczycieli polecia?o na bruk, podwy?ek te? nie by?o. Ale wtedy pan Broniarz jako? dziwnie siedzia? cicho.Dok?adnie.Potwierdza to te? fakt ?e p.Broniarz ostatnio wyst?pi? razem z opozycj? rami? w rami? przeciwko rz?dkowi.

kasia_dema?ska napisał/a:

Szkoda mi nauczycieli, którzy nabrali si? na propagand? ZNP, bo to oni na tym najbardziej ucierpi?. Ju? stracili szacunek wielu rodziców, a to z nimi, a nie z p. Broniarzem, b?d? kontaktowa? si? na co dzie?. Podwy?ki dla o?wiaty i tak w ko?cu b?d?, je?li b?dzie dalszy wzrost gospodarczy, to tylko kwestia czasu. Jednak w takim stylu tego si? nie za?atwia. Nie kosztem uczniów, ich nerwów, zaburzonej logistyki ?yciowej rodziców. I akurat jakim? "dziwnym trafem" tu? przed wyborami.Nic doda? nic uj?? bardzo m?dra wypowied?.

kasia_dema?ska napisał/a:

Takie akcje to miecz obosieczny i mam wra?enie, ?e ten strajk mo?e si? ?rodowisku nauczycieli odbi? nieprzyjemn? czkawk?. Nie ze wzgl?du na "podpadni?cie" rz?dowi (to akurat jest ma?o istotne), ale ze wzgl?du na zniszczenie relacji z uczniami i rodzicami, bez których przecie? nie ma szko?y, edukacji i nauczycieli. Stresowanie w ten sposób uczniów przed egzaminami (zw?aszcza ?e nie ma ognia, g?odem ci nauczyciele przecie? nie przymieraj?) to nic innego jak kalanie w?asnego gniazda.Znam wielu rodziców którzy uwa?aj? ?e nic nie nale?y si? nauczycielom...tak?e te idea mentora w postaci nauczyciela jest zburzona.

Taka ciekawostka kto? wie w ilu szko?ach nie odby?y si? dzisiejsze egzaminy?
W 3 SZKO?ACH!
Tak?e strajk nauczycieli I TAK SI? NIE ODBY?.Tak jak mówi?em wcze?niej ten strajk im nic kompletnie nie da.
Ludzie wykszta?ceni ludzie którzy powinni by? mentorami dziecka maj? czasami tyle wiedzy...?e czasami nie wiem czy oni w ogóle co? sko?czyli mówi?c z ca?ym szacunkiem o nich.
 

vialink  

Administrator

te? cz?owiek .. :)Imię: Bartek

Wiek: 29

Dołączył: 01 Paź 2007

Skąd: Stalowa Wola

   

Wysłany: 2019-04-10, 16:46   

acoo123 napisał/a:

Kto? wie ile szkó? protestuje?By?y spekulacje ?e 80% A NAWET 90% szkó? b?dzie protestowa? a ile jest?
Strajkuje 48.5% szkó? w ca?ej Polsce.Nawet nie po?owa.Czyli co? Okazuje si? ?e ponad po?owa nauczycieli wie z czym si? licz? protesty ?e mo?na to rozwi?za? w sposób cywilizowany.


Ilu znasz nauczycieli? Z jak wielu szkó?? Z jak wielu miast, gmin? Wysuwasz mocno subiektywne wnioski na podstawie jednej liczby. Nie wsz?dzie maj? odwag? wypowiada? si? publicznie, nie ka?dy dyrektor ma jaja.
 

Szej-Hulud  

Pogromca postĂłw

Éminence griseImię: ?ukasz

Wiek: 27

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2019-04-10, 17:10   

Powiem tak: niezale?nie od tego, kto stoi za strajkiem, sam strajk popieram. Obecne zarobki nauczycieli s? zbyt niskie, by kariera nauczyciela by?a kusz?ca. W praktyce oznacza to, ?e nauczycielami zostaj? osoby z przypadku. Mo?na porówna? to z kierunkami studiów takimi jak medycyna, prawo, informatyka czy automatyka i robotyka, gdzie dostaj? si? z regu?y najlepsi (wg wska?ników) kandydaci. Je?li pensja nauczyciela b?dzie wysoka, to i ilo?? ch?tnych na kierunki studiów si? zmieni, a w efekcie dostaniemy bardziej "zdolnych" nauczycieli. Poza tym, ci dotychczasowi b?d? mniej sfrustrowani, wi?c te? na plus.

kasia_dema?ska napisał/a:

Strajk jest czysto polityczny.


Gomu?ka te? tak mówi?.
_________________
"Polskie ?ycie polityczne nie mo?e by? d?ungl? afryka?sk?, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije g?ow? o demokracj?, albo Polska zap?onie wojn? domow?." - Ignacy Daszy?ski
 

Damn  

Pogromca postĂłw

Queen DudeWiek: 26

Dołączyła: 10 Kwi 2010

   

Wysłany: 2019-04-10, 17:20   

?o?o?o?o? ZATRZYMA? SI?

Cytat:

Stresowanie w ten sposób uczniów przed egzaminami (zw?aszcza ?e nie ma ognia, g?odem ci nauczyciele przecie? nie przymieraj?) to nic innego jak kalanie w?asnego gniazda.Eee no wiesz, sporo uczniów popiera strajk, a zarazem sporo rodziców jest ci?tych na nauczycieli niezale?nie od tego czy jest strajk czy nie xD wydaje mi si? ?e w tych 2 ?rodowiskach strajk nie odbije si? akurat ?adnym echem.
Generalnie wiecie, strajk z za?o?enia MUSI komu? utrudnia? ?ycie. Inaczej by?by bez sensu bo wszyscy by go olali.

Moje zdanie z perspektywy nauczyciela w trakcie szkolenia?
Zacznijmy od tego ?e nauczyciele POWINNI BY? O WIELE LEPIEJ OP?ACANI. Nieca?e 3 ko?a na DYPLOMOWANEGO nauczyciela (minimum kilkana?cie lat sta?u) to ?mieszne. Nauczyciel to zawód odpowiedzialny spo?ecznie, arcyistotny. Nauczyciel nie ma ?atwej doli w pracy, ka?dego dnia rozwi?zuje mas? sytuacji maj?cych wp?yw na ?YCIE m?odych ludzi. Od niego zale?y naprawd? wiele. Tymczasem jak i ca?a reszta bud?etówki - dostaje och?apy.
I od razu dementuj?: dobry nauczyciel nie pracuje 18 godzin tygodniowo lecz 40, a nawet wi?cej :). Godziny przy tablicy to zaledwie cz??? obowi?zków. I nie, prywatyzacja szkó? to nie jest wyj?cie z tej sytuacji. Edukacja powinna by? bezp?atna, godnie finansowana z podatków, dlatego ?e musi by? dost?pna dla ka?dego. Gotuje si? we mnie gdy sobie u?wiadomi?, ile kasy rz?d rozpierdala, a na nauczycieli, lekarzy i piel?gniarki po prostu ?ydzi. Podczas negocjacji z nauczycielami strona rz?dowa wymierza tylko kolejne policzki (zwi?kszenie pensum - wtf??). 500+ na krow? to jako? jest, cho? przecie? powinni?my ogranicza? chów zwierz?t z przyczyn klimatycznych i etycznych, ale nauczyciele? kto by si? przejmowa?... I wkurza mnie pier**** "Kasjerki w biedrze zarabiaj? wi?cej to id? pracuj do biedry" "Nie podoba si?? zmie? prac?". Bez nauczycieli nie by?oby NIC. Nauczyciel mo?e sobie pój?? do pracy gdzie indziej (cz?sto to robi!), nawet na kas?. Ale kasjer nie mo?e i?? i uczy? w szkole.
ALE nie podoba mi si? jednak to co si? dzieje je?li chodzi o postulaty ZNP. Strajk móg?by rozpocz?? dyskusj? na temat zmian systemowych (które s? potrzebne), a ca?o?? rozbija si? tylko o kas?. Postuluj? te? zmiany procedur ocen pracowniczych podobno wg regu? sprzed reformy ale przecie? patologia w tym wzgl?dzie trwa ju? chyba od transformacji a nawet jeszcze wcze?niej. Wygl?da to kiepsko z punktu widzenia PRu. W chwili obecnej 60% nauczycieli otrzymuje najwy?sz? wyró?niaj?c? ocen? pracownicz? a wszyscy wiemy, ?e odsetek faktycznie zas?uguj?cych na tak? ocen? jest du?o mniejszy. Oceny negatywne prawie nie zdarzaj? si?. Wszystko przez to, ?e ocenia dyrektor. Dyrektor rozdaje te? premie. Niestety nie jest to w ogóle sprawiedliwe. Tymczasem protestuj?cy krzewi? propagand? i?cie komunistyczn? pt. "czy si? stoi czy si? le?y 1000z? si? nale?y". Inni zwolennicy strajku mówi? ?e wy?sze p?ace przyci?gn? do zawodu ludzi prawdziwie oddanych, którzy w tym momencie nie godz? si? na prac? za tak ?mieszn? pensj?. Równie dobrze mo?e by? ca?kiem odwrotnie je?eli system pozostanie bez zmian. Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych jest naprawd? proste, nauczyciele starej daty cz?sto maj? ca?kowicie nieaktualn? wiedz? z zakresu przedmiotu i metodyki, ale s? chronieni Kart? Nauczyciela. Koronnym dowodem na to jak skostnia?e jest polskie nauczycielstwo jest podstawa programowa, która ci?nie uczniów do granic i zanudza ich a nauczycielom wi??e r?ce. Temat rzeka...

W skrócie:
1. Edukacja jest istotna i oszcz?dzanie na niej - to wstyd. Nauczyciele obecnie nie s? wynagradzani godnie!
2. Potrzebne s? systemowe zmiany na skutek których nauczycielom b?dzie si? bardzo dobrze p?aci?, ale te? b?dzie si? od nich wiele wymaga?. W tej chwili niestety wymaga si? niedu?o, a o warto?ci nauczycieli nie stanowi wiedza, kreatywno?? i zaanga?owanie, a jedynie sta? i znajomo?ci.
_________________

If you don't wanna see that sunset,
stop looking in a demon's eye

Temporarily online
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-04-10, 17:55   

vialink napisał/a:

Ilu znasz nauczycieli? Z jak wielu szkó?? Z jak wielu miast, gmin? Wysuwasz mocno subiektywne wnioski na podstawie jednej liczby. Nie wsz?dzie maj? odwag? wypowiada? si? publicznie, nie ka?dy dyrektor ma jaja.Ale? oczywi?cie ?e to jest subiektywne poniewa? mówi? to na swoim przyk?adzie jaki do?wiadczy?em.
By?em w 6 szko?ach. Dwie ze Szczecina,dwie z miejscowej gminy,dwie z P?ocka nie licz?c MDK.
Ja jestem za tym ?eby zarabiali po tylu latach m?ki komuny trudnych czasach g?upich rz?dów ale zastawianie si? dzie?mi gdy mo?na zrobi? to w sposób normalny noo niepowa?ne to dosy?.

Damn napisał/a:

I od razu dementuj?: dobry nauczyciel nie pracuje 18 godzin tygodniowo lecz 40, a nawet wi?cej :).Z jednym si? zgodz? z p.Brodniarzem i dementujemy to wspólnie.Dobry nauczyciel cz?sto pracuje 24/6 a nawet i mo?e 7.

Damn napisał/a:

nauczycieli, lekarzy i piel?gniarki po prostu ?ydzi.Nie denerwuj mnie nawet Damn b?agam bo je?eli rz?d w poprzednim roku nie wyda? oko?o 100mln z?otych na s?u?b? zdrowia to b?d? smutny.

Damn napisał/a:

cho? przecie? powinni?my ogranicza? chów zwierz?t z przyczyn klimatycznych i etycznychNo to droga Damn wyt?umacz nam wszystkim którzy zadadz? te pytanie co ja by? mo?e bardzo proste poniewa? jest tak oczywiste ?e ja tego nie zrozumiem.
DLACZEGO?

Mam takie wra?enie ?e od czasu kiedy ludzie poczuli darmowe pieni?dze w postaci 500+ KA?DY chce urwa? co? dla siebie nie zwa?aj?c na to ?e jest to po prostu dobre.Ludzie mówi? ''Nie ogl?dam telewizji bo telewizja oszukuje'' ale za to czytasz artyku?y w internecie które ciebie manipuluj? i oszukuj? ci? wprost pot ?adnym szyldem typu:''Gazeta wyborcza" czy nawet "Agora" wiele jeszcze innych jak WP lub ONET czy nawet Interia.No ale mniejsza mówi? ogólnikowo jak co? ?eby nie by?o ?e mówi? do danego adresata.

Damn napisał/a:

2. Potrzebne s? systemowe zmiany na skutek których nauczycielom b?dzie si? bardzo dobrze p?aci?, ale te? b?dzie si? od nich wiele wymaga?.No nie przesadzaj z tymi wymaganiami bo jeszcze ?aden nie przyjdzie :->
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-04-10, 18:02   

Damn napisał/a:


Zacznijmy od tego ?e nauczyciele POWINNI BY? O WIELE LEPIEJ OP?ACANI.

I od razu dementuj?: dobry nauczyciel nie pracuje 18 godzin tygodniowo lecz 40, a nawet wi?cej :). Godziny przy tablicy to zaledwie cz??? obowi?zków.To prawda, ?e nauczyciele (podobnie jak np. piel?gniarki) powinni by? godnie op?acani. Znam akurat specyfik? tego zawodu i uwa?am, ?e podwy?szanie nauczycielom pensum to najg?upszy pomys?, jaki ostatnio pojawi? si? w przestrzeni publicznej. Mam nadziej?, ?e rozs?dek zwyci??y, bo 18 godzin pracy dydaktycznej "na froncie" plus d?ugie godziny (czasami drugie tyle) przepracowane w domu (nad klasówkami, konkursami, olimpiadami, wype?nianiem papierków itp.) to naprawd? nie jest ?atwy chleb. Mam te? nadziej?, ?e pensje nauczycieli wzrosn? do adekwatnego pu?apu, ale ?e jednocze?nie b?dzie jaka? "kontrola jako?ci" ich pracy, bo ró?nie z tym bywa. Sama mam dzieci i wiem, jaka przepa?? potrafi by? mi?dzy prac? nauczyciela A i nauczyciela B - za te same pieni?dze.

Jednak dlaczego strajkuj? akurat teraz? Moment nie wydaje mi si? dobry ze wzgl?du na zbli?aj?ce si? wybory. Je?li strajk nie jest polityczny, to po co go robi? w chwili, gdy w?a?nie wygl?da na stricte polityczny? To dla samych nauczycieli wcale nie jest dobre ze wzgl?du na reakcje rodziców, a wiem, jakie s? (bardzo krytyczne), bo rozmawiam z lud?mi. Nauczyciele wybrali najgorszy mo?liwy moment na strajk - a w?a?ciwie to ZNP go wybra?, za? "szeregowi" nauczyciele dali si? podpu?ci?. Szkoda, bo rz?d prawdopodobnie niewiele na tym straci (efekt mo?e by? wr?cz przeciwny do zamierzonego przez ZNP), a nauczyciele mog? straci? bardzo du?o.

Damn napisał/a:


ALE nie podoba mi si? jednak to co si? dzieje je?li chodzi o postulaty ZNP. Strajk móg?by rozpocz?? dyskusj? na temat zmian systemowych (które s? potrzebne), a ca?o?? rozbija si? tylko o kas?. Postuluj? te? zmiany procedur ocen pracowniczych podobno wg regu? sprzed reformy ale przecie? patologia w tym wzgl?dzie trwa ju? chyba od transformacji a nawet jeszcze wcze?niej. Wygl?da to kiepsko z punktu widzenia PRu. W chwili obecnej 60% nauczycieli otrzymuje najwy?sz? wyró?niaj?c? ocen? pracownicz? a wszyscy wiemy, ?e odsetek faktycznie zas?uguj?cych na tak? ocen? jest du?o mniejszy. Oceny negatywne prawie nie zdarzaj? si?. Wszystko przez to, ?e ocenia dyrektor. Dyrektor rozdaje te? premie. Niestety nie jest to w ogóle sprawiedliwe. Tymczasem protestuj?cy krzewi? propagand? i?cie komunistyczn? pt. "czy si? stoi czy si? le?y 1000z? si? nale?y". Inni zwolennicy strajku mówi? ?e wy?sze p?ace przyci?gn? do zawodu ludzi prawdziwie oddanych, którzy w tym momencie nie godz? si? na prac? za tak ?mieszn? pensj?. Równie dobrze mo?e by? ca?kiem odwrotnie je?eli system pozostanie bez zmian. Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych jest naprawd? proste, nauczyciele starej daty cz?sto maj? ca?kowicie nieaktualn? wiedz? z zakresu przedmiotu i metodyki, ale s? chronieni Kart? Nauczyciela. Koronnym dowodem na to jak skostnia?e jest polskie nauczycielstwo jest podstawa programowa, która ci?nie uczniów do granic i zanudza ich a nauczycielom wi??e r?ce. Temat rzeka...

W skrócie:
1. Edukacja jest istotna i oszcz?dzanie na niej - to wstyd. Nauczyciele obecnie nie s? wynagradzani godnie!
2. Potrzebne s? systemowe zmiany na skutek których nauczycielom b?dzie si? bardzo dobrze p?aci?, ale te? b?dzie si? od nich wiele wymaga?. W tej chwili niestety wymaga si? niedu?o, a o warto?ci nauczycieli nie stanowi wiedza, kreatywno?? i zaanga?owanie, a jedynie sta? i znajomo?ci.Zgadzam si?.
_________________
M?dro?? nie zawsze przychodzi z wiekiem. Czasami wiek przychodzi sam.
 

Szej-Hulud  

Pogromca postĂłw

Éminence griseImię: ?ukasz

Wiek: 27

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2019-04-10, 18:05   

acoo123 napisał/a:

Nie denerwuj mnie nawet Damn b?agam bo je?eli rz?d w poprzednim roku nie wyda? oko?o 100mln z?otych na s?u?b? zdrowia to b?d? smutny.


Co to jest 100 milionów na s?u?b? zdrowia? Owsiak w tym roku zebra? 175 milionów :-)

Damn napisał/a:

Tymczasem protestuj?cy krzewi? propagand? i?cie komunistyczn? pt. "czy si? stoi czy si? le?y 1000z? si? nale?y".


To nie jest propaganda komunistyczna. Propaganda komunistyczna walczy?a z tak? postaw?, nazywaj?c j? bumelanctwem. Ale to na marginesie :-)

Damn napisał/a:

Inni zwolennicy strajku mówi? ?e wy?sze p?ace przyci?gn? do zawodu ludzi prawdziwie oddanych, którzy w tym momencie nie godz? si? na prac? za tak ?mieszn? pensj?. Równie dobrze mo?e by? ca?kiem odwrotnie je?eli system pozostanie bez zmian.


Nie wiem, dlaczego mia?oby by? odwrotnie. W przypadku informatyków (moja bran?a, wi?c si? orientuj?) dzia?a. Propaganda sukcesu jest tak du?a, ?e ludzie wydaj? po kilka(na?cie) tysi?cy na kurs, który rzekomo zrobi z ka?dego programist?. Efekty s? op?akane, ale to ju? inna historia. Na szcz??cie zawód nauczyciela reguluje ustawa, wi?c problem wyrzucania pieni?dzy w bezwarto?ciowe kursy nie wyst?pi.
_________________
"Polskie ?ycie polityczne nie mo?e by? d?ungl? afryka?sk?, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije g?ow? o demokracj?, albo Polska zap?onie wojn? domow?." - Ignacy Daszy?ski
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-04-10, 18:15   

Szej-Hulud napisał/a:

Co to jest 100 milionów na s?u?b? zdrowia? Owsiak w tym roku zebra? 175 milionówPrzyk?ad Owsiaka jest bez sensu...Sam chodzi? zbiera? pieni?dze czy mo?e ludzie mu pomagali?
Zebra? i brawa mu za to.Zebra? 175mln w ci?gu roku no i co chwa?a mu za to ?e da? na t? s?u?b? zdrowia.

Odechcia?o mi si? ju? produkowa?
 

kasia_dema?ska  

WymiataczImię: kasia_dema?ska

Dołączyła: 22 Lut 2019

   

Wysłany: 2019-04-10, 18:45   

Na szcz??cie s? odpowiedzialni nauczyciele, dla których dobro dzieci jest najwa?niejsze - i szacun dla nich za to. Artyku? z pierwszej strony Interii:

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-egzamin-gimnazjalny-2019/aktualnosci/news-egzamin-gimnazjalny-nie-tylko-dla-gimnazjalistow,nId,2930235
_________________
M?dro?? nie zawsze przychodzi z wiekiem. Czasami wiek przychodzi sam.
 

acoo123  

Mega wymiataczImię: acoo123

Dołączył: 13 Paź 2017

   

Wysłany: 2019-04-10, 18:49   

kasia_dema?ska napisał/a:

Na szcz??cie s? odpowiedzialni nauczyciele, dla których dobro dzieci jest najwa?niejsze - i szacun dla nich za to. Artyku? z pierwszej strony Interii:

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-egzamin-gimnazjalny-2019/aktualnosci/news-egzamin-gimnazjalny-nie-tylko-dla-gimnazjalistow,nId,2930235+1
 

Damn  

Pogromca postĂłw

Queen DudeWiek: 26

Dołączyła: 10 Kwi 2010

   

Wysłany: 2019-04-10, 18:55   

Cytat:

Nie denerwuj mnie nawet Damn b?agam bo je?eli rz?d w poprzednim roku nie wyda? oko?o 100mln z?otych na s?u?b? zdrowia to b?d? smutny.:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Na g?upi przekop mierzei wi?lanej, destrukcyjny dla ?rodowiska i katastrofalny ekonomicznie rz?d wypierdoli prawie miliard a ty mówisz o 100mln :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: czy ty w ogóle wiesz jakimi pieni?dzmi si? operuje w pa?stwie?

Cytat:

No to droga Damn wyt?umacz nam wszystkim którzy zadadz? te pytanie co ja by? mo?e bardzo proste poniewa? jest tak oczywiste ?e ja tego nie zrozumiem.
DLACZEGO?To zupe?nie inny temat. W skrócie: produkcja pokarmów odzwierz?cych poch?ania mnóstwo zasobów wody i energii oraz generuje w ciul zanieczyszcze?, a ?remy tego o wiele wi?cej ni? potrzebujemy. Nie jestem wege ale mi?so powinno by? ograniczane z przyczyn zdrowotnych ?rodowiskowych i etycznych a produkcja, która ju? ma miejsce powinna by? prowadzona wg najwy?szych norm.

Cytat:

Sam chodzi? zbiera? pieni?dze czy mo?e ludzie mu pomagali?Rz?d sam zbiera pieni?dze czy mo?e DOSTAJE OD LUDZI Z PODATKÓW? To Twoja wypowied? jest tu bez sensu.
Piel?gniarki zarabiaj? g?odowo. Nauczyciele ?miesznie. To wszystko za cz?sto kator?nicz? robot?. A pos?owie za pierdzenie w sto?ki i gadanie g?upot w telewizji zarabiaj? kilkunastokrotnie wi?cej. Nie widzisz ?e co? jest tu nie tak? ?askawy rz?d a? 100mln przeznaczy? na co?... A na pier**** roztrwania X razy tyle. Faktycznie nic tylko stopy ca?owa?.

Cytat:

Mam takie wra?enie ?e od czasu kiedy ludzie poczuli darmowe pieni?dze w postaci 500+ KA?DY chce urwa? co? dla siebie nie zwa?aj?c na to ?e jest to po prostu dobre.Ludzie mówi? ''Nie ogl?dam telewizji bo telewizja oszukuje'' ale za to czytasz artyku?y w internecie które ciebie manipuluj? i oszukuj? ci? wprost pot ?adnym szyldem typu:''Gazeta wyborcza" czy nawet "Agora" wiele jeszcze innych jak WP lub ONET czy nawet Interia.No ale mniejsza mówi? ogólnikowo jak co? ?eby nie by?o ?e mówi? do danego adresata.Co?

Cytat:

Nie wiem, dlaczego mia?oby by? odwrotnie.Ech, to jest takie proste... Dlatego, ?e po pierwsze je?li kto? chce i?? do jakiej? roboty dlatego, ?e w niej dobrze p?ac?, to spoko, ale nie w przypadku nauczycielstwa. Do tego trzeba mie? jeszcze powo?anie. Znam te? mnóstwo ludzi którzy chc? zostawa? lekarzami, stomatologami tylko dlatego ?e s? to zawody ?wietnie p?atne (jak w sektorze prywatnym oczywi?cie). To nie jest dobra motywacja w zawodach, których nieod??cznym elementem jest praca z lud?mi, bo jest to motywacja zewn?trzna a nie wewn?trzna. Nie chcemy tresowa? pracowników do bycia dobrymi tylko chcemy ich ju? mie? dobrych. Kasa skusi nie tylko tych dobrych nauczycieli ale te? i wszystkich innych, którzy powinni by? do odsiewu! S?owem: podniesienie pensji samo w sobie nie zmieni nic w kwestii poprawy jako?ci kadry. To jest totalnie z dupy przewidywanie. S? badania które pokazuj? smutn? prawd?: wysoka pensja NIE JEST motywatorem, mo?e tylko poprawi? humor ale nie zwi?kszy satysfakcji z pracy. Dobry nauczyciel b?dzie dobry, a z?y b?dzie z?y, NIEZALE?NIE ile mu si? za to zap?aci. Nale?y mu p?aci? dobrze z przyczyn obiektywnych. A co zrobi? by nie nagradza? z?ych nauczycieli? Zmieni? system i sprawi?, ?e zawód nauczyciela b?dzie na powrót presti?owy. ?e aby zosta? nauczycielem nale?y si? postara? i porz?dnie wykszta?ci?. Wprowadzi? obiektywn? ocen? pracownicz?, zale?n? od opinii uczniów i rodziców, a co za tym idzie konkurencj? pomi?dzy nauczycielami.
https://hbr.org/2013/04/does-money-really-affect-motiv
_________________

If you don't wanna see that sunset,
stop looking in a demon's eye

Temporarily online
 

Szej-Hulud  

Pogromca postĂłw

Éminence griseImię: ?ukasz

Wiek: 27

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2019-04-10, 19:05   

Damn napisał/a:

Wprowadzi? obiektywn? ocen? pracownicz?, zale?n? od opinii uczniów i rodziców, a co za tym idzie konkurencj? pomi?dzy nauczycielami.


Mamy podobny system na uczelniach wy?szych i co? Dobry prowadz?cy to najcz??ciej taki, który niczego nie nauczy i niczego nie wymaga (poza, co najwy?ej, obecno?ci?). A potem ja, magister in?ynier informatyki, o istnieniu rachunku lambda (i wielu innych matematycznych podstawach informatyki) dowiaduj? si? po uko?czeniu studiów. Groteska, a nie szkolnictwo wy?sze.

Damn napisał/a:

Zmieni? system i sprawi?, ?e zawód nauczyciela b?dzie na powrót presti?owy. ?e aby zosta? nauczycielem nale?y si? postara? i porz?dnie wykszta?ci?.


Ale jak chcesz uczyni? zawód nauczyciela presti?owym bez rozpocz?cia od przyci?gni?cia najzdolniejszych uczniów na studia na kierunkach nauczycielskich? Zobacz, jak wygl?da w szkole nauka informatyki. To? to na poziomie liceum jest cz?sto poziom elementarza, a nie szko?y ?redniej. Dlaczego? Bo nikt znaj?cy si? na informatyce nie b?dzie pracowa? za takie grosze w szkole.
_________________
"Polskie ?ycie polityczne nie mo?e by? d?ungl? afryka?sk?, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije g?ow? o demokracj?, albo Polska zap?onie wojn? domow?." - Ignacy Daszy?ski
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com