Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Arek97  

User


Imię: Arek

Wiek: 25

Dołączył: 29 Kwi 2017

Skąd: Lublin

   

Wysłany: 2017-05-10, 09:24   Studia - zaoczne czy dzienne?

Jako ?e matura ju? prawie za mn?, nie licz?c ustnych zastanawiam si? and dalszym kierunkiem rozwoju. I tutaj nasuwa si? pytanie, studia dzienne czy zaoczne? Szczerze mówi?c bardziej przychylnie jestem nastawiony do studiów zaocznych, wizja kolejnych 4 lat sp?dzania dzie? w dzie? w szkole, bycia na utrzymaniu rodziców i wiecznego proszenia ich o wszystko b?d? teoretycznie doros?ym po ?miesznie nazywanym ,,egzaminie dojrza?o?ci'' :D . Chcia?bym ?eby wypowiedzia?y si? osoby które sta?y/stoj? przed takim dylematem, co wybra?y, je?eli s? to studia zaoczne to jak to wygl?da wszystko w praktyce, czy daj? sobie rad? ??czy? prac? z nauk? + przyjemno?ciami typu sport itd. Osobi?cie mieszkam poza miastem, od 2 lat codziennie poruszam si? autem, koszta takiej ,,zabawy'' nie s? ma?e, a dla osoby bez w?asnych funduszy to ju? w ogóle. Wiele osób teraz sobie my?li ?e mo?na pracowa? w weekendy i studiowa? dziennie. By? mo?e i tak jest :D Nie w?tpi? ale wizja sp?dzania ca?ego tygodnia na uczelni, bez zbierania przydatnego praktycznego do?wiadczenia w zawodzie i ewentualnego zarabiania kilku z?otych w weekendy troch? mi si? nie widzi :D Dodam ?e kierunek w który celuj? to Rachunkowo?? i Finanse, ew. je?eli si? nie dostan? to co? tego pokroju, nie jestem asem, ale przez 4 lata by?em w technikum ekonomicznym i przyznam ?e siedzenie przed kompem przy tabelkach i ró?nych programach finansowych jest ca?kiem OK :D
Tak wi?c ponawiam pro?b? aby wypowiedzia?y si? osoby stoj?ce przed podobnym wyborem, ewentualnie które takowego dokona?y :D Z góry Dzi?ki :)
 

Raleskev  

User


Wiek: 34

Dołączył: 22 Maj 2017

   

Wysłany: 2017-05-22, 10:51   

To zale?y jaki masz pomys? na siebie. Moim zdaniem lepiej jest pracowa? i studiowa? zaocznie, ale zale?y co kto lubi.
 

Arek97  

User


Imię: Arek

Wiek: 25

Dołączył: 29 Kwi 2017

Skąd: Lublin

   

Wysłany: 2017-05-30, 11:48   

Je?eli chodzi o moje preferencje to szczere mówi?c w?a?nie bardziej sk?aniam si? ku zaocznych studiach + praca. Co do inwestycji w siebie - rzeczywi?cie pod tym wzgl?dem zapewne dzienne b?d? bardziej odpowiednie, z drugiej strony ?eby z ,,inwestycji'' co? wyci?gn??, trzeba najpierw co? w?o?y?, a tutaj pojawi?yby si? problemy. Co do pomys?u na siebie.... Studiowa?, próbowa? znale?? prac? zwi?zan? z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi ( wiem, wiem - ci??ko, bez znajomo?ci nierealne), ale zawsze jest cie? szansy, nie teraz to za 2/3 lata, a zawsze jakie? pieni?dze b?d?.
Co do dziennych studiów to troch? demotywuje to, ?e po 4 latach nauki posiada? b?d? ZEROWE do?waidczenie. Pe?no na internecie og?osze? o prac? gdzie wymagaj? wykszta?cenia ?redniego ( nawet w pracach poniek?d zwi?zanych z biurem), ale obowi?zkiem jest minimum rok DO?WIADCZENIA..... B?d? ZDOBYWA? do?wiadczenie w wieku 26 lat maj?c w kieszeni ,,magistra'' - superrrrrr :D , a w wieku 36 lat w ko?cu b?dzie mi si? nale?a?o pe?ne 26 dni urlopu :D :D
 

DeSade  

Pogromca postĂłwDołączyła: 20 Lip 2011

   

Wysłany: 2017-05-30, 17:38   

Arek97 napisał/a:

ci??ko, bez znajomo?ci nierealne), ale zawsze jest cie? szansy, nie teraz to za 2/3 lata, a zawsze jakie? pieni?dze b?d?.Ja si? zawsze dziwi?, ?e ludzie maj? takie problemy ze znalezieniem pracy.
Jak ja dla jaj cv porozsy?a?am i mam kilka propozycji.
Ubezpieczenia i banki, tam dosta? si? naj?atwiej.
Tyle tylko, ?e ja si? nie decyduj?, bo mi pieni?dze niepotrzebne. Ale by?am na jednej rozmowie póki co, ?eby sprawdzi? siebie, czy ja potrafi? w ogóle si? zachowa? odpowiednio.
Zar?bi?cie by?o, i to chyba stanie si? moj? rozrywk?.
Klucz do sukcesu, to zawsze wysokie buty, pewny krok, pobujanie biodrami, ?adne perfumy, szczery u?miech i ogólnie mi?e usposobienie. ?adny ubiór.
Najlepsze jest to, ?e to wszystko da si? wy?wiczy?, zw?aszcza reakcje na cudze s?owa.
_________________
W mi?kkim futrze kota
 

akasiaa1234

User


Dołączył: 14 Lis 2016

   

Wysłany: 2017-06-21, 08:44   

a nie my?la? nikt o dobrej szkole policealnej?
 

Dead Matty  

Stały User

.ASSCImię: M.

Wiek: 30

Dołączył: 06 Sty 2016

Skąd: Polsza

   

Wysłany: 2017-06-21, 17:33   

DeSade wy?ej temat zamkn??a doskonale, je?li o rozmow? chodzi. Troch? klasy i masa pewno?ci siebie. Je?li masz wrodzon? umiej?tno?? odpowiedniej reakcji na s?owa - jeste? zawsze w domu. Nie by?em jeszcze na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie ktokolwiek by mi pracy odmówi?.
 

Domus5  

User


Dołączył: 26 Cze 2017

   

Wysłany: 2017-08-07, 13:48   

To zale?y kto jaki ma pomys? na siebie. My?l?, ?e praca+ studia zaoczne to dobre po??czenie.
 

Arek97  

User


Imię: Arek

Wiek: 25

Dołączył: 29 Kwi 2017

Skąd: Lublin

   

Wysłany: 2017-08-09, 07:30   

Wybór pad? na studia zaoczne + sta? w zawodzie zwi?zanym z kierunkiem :), wydaje mi si? ?e to b?dzie dobre po??czenie.
 

Hineka  

Mega wymiatacz

phosphorosDołączyła: 21 Sie 2011

   

Wysłany: 2017-08-09, 11:56   

Arek97 tak, idealne zestawienie :-D chocia? te? ci??ka droga, ale cel jest szczytny wi?c trzymaj si? i id? do celu :)
 

MGrodka

User


Dołączył: 09 Sie 2017

   

Wysłany: 2017-08-09, 13:42   

Moja ?ona na pocz?tku studiowa?a dziennie, potem jednak stwierdzi?a, ?e woli chodzi? na zaoczne studia. Nie by?o problemu z tym, by to zmieni?, wi?c uwa?am,?e do odwa?nych ?wiat nale?y i warto poszuka? odpowiedniego sposobu na studiowanie.
_________________
czapka na drutach - zimna ju? za pasem
 

Hantal90  

UserImię: Marta

Dołączyła: 13 Maj 2015

Skąd: WARSZAWA

   

Wysłany: 2018-09-26, 00:01   

Gdzie idziecie na magisterk?? Jestem po zarz?dzaniu i teraz chcia?abym zrobi? bardziej konkretny kierunek, jako dope?nienie licencjatu.
 

Judi

User


Dołączył: 19 Paź 2020

   

Wysłany: 2020-10-20, 12:21   

Jaki? czas temu mia?am podobny dylemat, studia zaoczne by?y za drogie, a dzienne poch?ania?y za du?o czasu. Wybra?am szko?? policealn?. Zaj?cia zaoczne wi?c mo?na pracowa?, uczy? si?, a nawet na hobby i przyjació? zostaje czas. Do tego po dwóch latach mam konkretny zawód, a w szkole takiej jak Cosinus nauka jest bezp?atna wi?c nie musz? wydawa? na swoje wykszta?cenie i mog? co? zaoszcz?dzi? :oczami:
 

connor  

UserImię: Dominik

Wiek: 31

Dołączył: 16 Lis 2015

Skąd: Bydgoszcz

   

Wysłany: 2021-02-26, 17:33   

Je?li wybieracie si? na studia do Krakowa, sprawd?cie sobie akademik https://livinnxpoland.pl/. Ma naprawd? wysoki standard, tak?e mo?e warto wybra? go, zamiast stancji.
_________________
Ziemia zmarzni?ta, krok w?drowców p?ta. Nie zobacz? drogi ko?ca, ani ksi??yca ani s?o?ca.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com