Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

wojtekt8pl  

Hiper wymiatacz


Wiek: 25

Dołączył: 29 Sie 2012

   

Wysłany: 2014-01-12, 22:19   Szko?a zawodowa - mój b??d...

Witam, w zesz?ym roku pisa?em o moim niezdanym roku w technikum gastronomicznym. Trudno sta?o si? nie b?d? ju? roztrz?sa?. Teraz jestem w zawodówce o profilu sprzedawca. Ogólnie podobaj? mi si? tylko praktyki za które dostaj? swoje w?asne pieni?dze, którymi nareszcie nie mo?e ju? rozporz?dza? moja mama, co jest jej nie w smak, ale to nie o tym.
Mianowicie ca?y czas co? mnie gryzie - chcia?bym kiedy? pój?? do liceum, na studia itp...
W technikum nie da?em rady z mojej winy bo zamiast interesowa? si? nauk? to jakimi? bzdetami sobie g?ow? zawraca?em.
Teraz w zawodówce mam ?redni? 4.7 (co jest najwy?sz? ?redni? jak? uzyska?em od pocz?tku mojej nauki w szkole). Nawet z przedmiotów których nie powtarzam tzn. tych, których nie mia?em w technikum jak np. fizyka i tak mam 3/4. A od pocz?tku roku szkolnego nie odrobi?em nawet jednego zadania domowego, ani razu nie otworzy?em w domu ksi??ki. Zreszt? do tej szko?y nawet nie kupi?em podr?czników (mam tylko 2) bo po co?
Ludzie w szkole to ogólnie pora?ka. Ta szko?a to jaka? wyl?garnia debili. By?o by ok poza tym, ?e moja klasa tj. profil sprzedawca jest ??czony z mechanikiem ludzie którzy s? z tego zawodu w mojej klasie to po prostu czysta patologia. Poza kilkoma kole?ankami w klasie i koleg? nie mam w szkole nikogo z kim móg?bym pogada?. Źle si? tam czuje.
Ca?y czas nachodzi mnie my?l o przeniesieniu w kwietniu po 18-tce do szko?y dla doros?ych. Istnieje w moim mie?cie liceum zaoczne dla doros?ych o profilu polski - geografia (lubi? obydwa te przedmioty) rozwa?am w przysz?o?ci psychologi?, lub psychologi? spo?eczn?.
Jak zawsze musi co? stan?? na przeszkodzie. Rodzice. Nie wiem nawet jak z nimi rozmawia? o tym, ?e znowu chc? si? przenie?? (do szko?y do której zawsze chcia?em chodzi?)... Oni zawsze u?ywaj? swoich niepowa?nych argumentów takich jak nie masz autobusów w soboty i niedziele itp itd...
Na Prawo jazdy id? za dwa tygodnie si? zapisa?. jutro id? do urz?du gminy wyrobi? dowód osobisty tymczasowy w tym celu. Wi?c gdy ju? b?d? mia? prawo jazdy b?d? móg? pojecha? tam chocia?by samochodem rodziców.
Szko?a ta jest p?atna , ale to tylko 150 z? miesi?cznie, jakie? zaj?cie bym sobie znalaz? na ten czas, jak?? prac? chocia?by w sklepie, kas? fiskaln? potrafi? ju? obs?ugiwa?.
Czy takie co? jest wykonalne jak s?dzicie? Mo?na da? rad? chodzi? do szko?y i zarobi? na szko??? Jak mog? przekona? rodziców na ten krok?
 

scrappy  

UserImię: Karolina

Wiek: 27

Dołączyła: 12 Sty 2014

Skąd: Sosnowiec

   

Wysłany: 2014-01-12, 22:29   

Oczywi?cie, ?e mo?na. Dla chc?cego nic trudnego :). Je?eli naprawd? zale?y Ci na nauce na danym profilu, a w przysz?o?ci na studiach, to do?o?ysz wszelkich stara?, ?eby Ci si? uda?o, a rodzice pr?dzej czy pó?niej zauwa??, ?e to jest to, co powiniene? robi? :). Wiem doskonale jak to jest - moi rodzice te? zawsze wymy?lali g?upie powody, dla których nie powinnam czego? robi?. Je?eli rozmowa nie daje rezultatów, musisz im po prostu pokaza? na co Ci? sta?. :)
 

Aberrant  

UserDołączył: 23 Lis 2013

   

Wysłany: 2014-01-12, 23:08   

Nie wiem czy nie lepiej by?oby jako? przecierpie? t? szko??...zawsze to jaki? zawód. Oceny masz dlatego, ?e nauczyciele maj? szko?? tak samo w nosie jak ci Twoi koledzy nieogarni?ci, inaczej prawie nikt by jej nie uko?czy? (i dobrze). A kasa - to nie wiem czy to nie jest czasem tak teraz, ?e papierek musisz mie?, wi?c sama umiej?tno?? obs?ugi nie wystarczy, trzeba zrobi? (p?atny) kurs. A tu zawsze zawód jest, i nie zamyka ci to innych mo?liwo?ci. A kto Ci da gwarancj?, ?e sobie na studiach dasz rad?? Tym bardziej na kierunkach które tutaj wymieniasz - niestety stary, psychologia to nie pieprzenie przez godzink? o g?upotach, nie wiem jak Ty, ale wi?kszo?? osób w?a?nie tak my?li ?e to takie ?atwe i przyjemne zawsze. Na pewno nie warto si? spieszy?, nie my?l na teraz, pomy?l co b?dzie za 5 - 10 lat. Co z tego ?e zaczniesz 5 szkó?, skoro nie sko?czysz ?adnej z nich?
_________________
"Co komu do tego, skoro i tak mniejsza o to?"
 

Sansi  

Wymiatacz

MisfitWiek: 28

Dołączyła: 12 Lis 2013

   

Wysłany: 2014-01-13, 11:28   

Z podej?ciem "nie kupi?em nawet ksi??ek bo po co" to nie wró?? Ci sukcesów w szkole innej ni? zawodówka (niestety). Tak jak jest powiedziane wy?ej wida?, ?e nauczyciele maj? tak samo gdzie? wasz? edukacj? jak wy sami. Dostajecie oceny adekwatne do poziomu szko?y, czyli ka?dy kto w normalnych technikum czy LO wyrobi?by z matmy na 2 tu wida? na pierwszy rzut oka, ?e dostanie co najmniej 4;p
Zmieni? szko?? mo?esz, ale czy nie lepiej by by?o ci?gn?? t? szko?? w tygodniu a w weekend t? dla doros?ych? Ci??ej i mniej wolnego czasu ale lepszy start.
Co do rodziców... Dziwne, ?e Ci? nie wspieraj? co do edukacji. Niestety nie jeste? odosobnionym przypadkiem cz?sto takie rzeczy si? s?yszy i czyta. Dojazdy do szko?y na weekend móg?by? sobie z kim? dogada?. Na pewno kto? b?dzie je?dzi? Twoj? tras? i za symboliczne par? groszy Ci? podrzuci. Gorzej z pieni?dzmi na szko??, ale to ju? pozostaje Ci tylko si? dogada? z rodzicami, albo przeznacza? na to kas? z praktyk (powiniene? jej dostawa? oko?o 110-200 z? z tego co si? orientuj?).
_________________
Je?li potrafisz o tym marzy?, to potrafisz tak?e tego dokona?
Walt Disney
 

wojtekt8pl  

Hiper wymiatacz


Wiek: 25

Dołączył: 29 Sie 2012

   

Wysłany: 2014-01-16, 17:19   

Sansi napisał/a:

Z podej?ciem "nie kupi?em nawet ksi??ek bo po co" to nie wró?? Ci sukcesów w szkole innej ni? zawodówka (niestety).No tak, ale takie podej?cie mam w zawodówce, a np. w technikum mia?em inne i planuj? tak?e w (chyba) przysz?ym liceum.
 

samalazt

User


Dołączył: 19 Cze 2015

   

Wysłany: 2015-06-19, 08:09   

Uko?cz jedn?, dobr? szko?? a nie rozmieniasz si? na drobne.
 

pardio  

User


Imię: Micha?

Dołączył: 07 Mar 2017

   

Wysłany: 2017-03-07, 18:14   

Super mie? ju? liceum z g?owy- nat?ok wiedzy w wi?kszo?ci nieprzydatnej w ?yciu. Na studiach du?o lepiej
_________________
Jak leczy? oty?o?? u nastolatków? http://tabletkinaodchudzanie.co
 

Glosikx00  

User


Wiek: 29

Dołączyła: 14 Lut 2018

   

Wysłany: 2018-03-26, 12:10   

Na studiach lepiej? Chyba to ?art.
_________________
slimberry sk?ad
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com