Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Different  

Pogromca postĂłwWiek: 26

Dołączył: 31 Paź 2012

   

Wysłany: 2015-10-10, 12:05   Wiersz Dylana Thomasa

Nie wchod? ?agodnie do tej dobrej nocy,
Staro?? u kresu dnia niech p?onie, krwawi;
Buntuj si?, buntuj, gdy ?wiat?o si? mroczy.

M?drcy, cho? wiedz?, ?e ciemno?? w nich wkroczy -
Bo nie rozszczepi? s?owami b?yskawic -
Nie wchodz? cicho do tej dobrej nocy.

Cnotliwi, p?acz?c kiedy ich otoczy
Wspomnienie czynów w kruchym wie?cu s?awy,
Niech si? buntuj?, gdy ?wiat?o si? mroczy.

Szaleni s?o?ce chwytaj?cy w locie,
Wasz ?piew radosny by mu trenem ?zawym;
Nie wchod?cie cicho do tej dobrej nocy.

Pos?pnym, którym ?mier? o?lepia oczy,
Niech wzrok si? w blasku jak meteor p?awi;
Niech si? buntuj?, gdy ?wiat?o si? mroczy.

B?ogos?awie?stwem i kl?tw? niech broczy
Łza twoja, ojcze w niebie nie?askawym.
Nie wchod? ?agodnie do tej dobrej nocy.
Buntuj si?, buntuj, gdy ?wiat?o si? mroczy.


T?um. Stanis?aw Bara?czak


A tutaj orygina?

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rage at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.Co uwa?acie, jakie macie odczucia po przeczytaniu, jakie? w?asne interpretacje?

Mnie osobi?cie ten wiersz urzek?, pierwsz? styczno?? z niektórymi wersami mia?em w filmie Interstellar - st?d jego znajomo??, ale i by?a ciekawo?? poznania go w ca?o?ci - pi?kny :')
 

karokrakow  

Stały UserDołączyła: 15 Wrz 2013

Skąd: Kraków

   

Wysłany: 2015-10-10, 17:58   

Je?li chodzi o interpretacje, to my?l? ?e istotny jest tu kontekst biograficzny dotycz?cy samego autora, który (przynajmniej tak mówi? ?ród?a internetowe) mocno prze?y? ?mier? swego ojca. Thomas nie mo?e si? poniek?d pogodzi? z faktem, ?e ojciec umiera. Niech chce aby podda? si? ?mierci lecz by spróbowa? wskrzesi? w sobie jeszcze jak?? "iskr?" nim odejdzie.

Swoj? drog? bardzo ciekawy wiersz i fajnie, ?e w twoim po?cie pojawi? si? on tak?e w wersji oryginalnej, bo nawet najlepsze t?umaczenie (a t?umaczenia Bara?czaka uwa?am za jedne z lepszych) nie jest wstanie odda? w pe?ni nastroju i rytmu wiersza.
 

Different  

Pogromca postĂłwWiek: 26

Dołączył: 31 Paź 2012

   

Wysłany: 2015-10-10, 18:38   

karokrakow napisał/a:

Swoj? drog? bardzo ciekawy wiersz i fajnie, ?e w twoim po?cie pojawi? si? on tak?e w wersji oryginalnej, bo nawet najlepsze t?umaczenie (a t?umaczenia Bara?czaka uwa?am za jedne z lepszych) nie jest wstanie odda? w pe?ni nastroju i rytmu wiersza.Otó? to, orygina? to jednak orygina?. Niestety nie by?o mi dane go interpretowa? na jakichkolwiek zaj?ciach, bo z tego co wiem jest on brany jak ju? to na studiach. Nie mniej jednak jest dla mnie bardzo interesuj?cy - wr?cz mistyczny. Bardzo spodoba? mi si? sposób w jakim Nolan umie?ci? go w swoim filmie "Interstellar" - pi?kne..
 

karokrakow  

Stały UserDołączyła: 15 Wrz 2013

Skąd: Kraków

   

Wysłany: 2015-10-11, 13:26   

Cytat:

Bardzo spodoba? mi si? sposób w jakim Nolan umie?ci? go w swoim filmie "Interstellar" - pi?kne...Niestety jak na razie nie dane mi by?o obejrze? tego filmu (cho? przymierza?am si? do tego w czasie wakacji, gdy lecia? w jednym z kin)

Niestety moje studia w ?aden sposób nie wi??? si? z poezj? czy literatur?, wi?c ju? tylko ode mnie zale?y to co czytam. Niestety w szkole czyta si? nie wiele poezji zagranicznej.

W j?zyku angielskim o wiele ?atwiej dobiera si? rymy i dzi?ki temu autorzy wierszy lepiej oddaj? w swych utworach w?asne przemy?lenia (polscy poeci nie maj? ?atwo, ale za to o wiele pro?ciej mo?na rozpozna? tych najbardziej utalentowanych).

Wybacz, ?e nieco zbocz? z tematu wiersza Dylana Thomasa, ale nie dawno natkn??am si? na wiersz W.B. Yeats'a , który bardzo mi si? spodoba? i jednocze?nie urzek? sw? prostot? (niestety nie znalaz?am w internecie t?umaczenia, a sama zetkn??am si? z nim jedynie w ksi??ce, któr? ju? zwróci?am do biblioteki).

Down By the Salley Gardens

Down by the salley gardens
my love and I did meet;
She passed the salley gardens
with little snow-white feet.
She bid me take love easy,
as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish,
with her would not agree.

In a field by the river
my love and I did stand,
And on my leaning shoulder
she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy,
as the grass grows on the weirs;
But I was young and foolish,
and now am full of tears.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com