Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Przesunięty przez: motyl | 2013-07-18, 22:12

Autor

Wiadomość

tofik_07

User


Dołączył: 08 Mar 2011

   

Wysłany: 2011-03-08, 09:50   Wroc?aw: Mi?dzynarodowa Wy?sza Szko?a Logistyki i Transportu

Po maturze wybieram si? do Mi?dzynarodowej Wy?szej Szko?y Logistyki i Transportu we Wroc?awiu na kierunek Logistyka. Co s?dzicie o tym kierunku i samej uczelni, mo?e kto? z was o niej s?ysza?. Prosz? o opinie.
Na jakie studia si? wybieracie?
 

gosiak  

UserDołączyła: 07 Mar 2011

   

Wysłany: 2011-03-08, 09:55   

a jest jakie? branie na logistyków w ogóle? ?eby si? nie okaza?o, ?e jedyne co b?dziesz mia? okazj? w ?yciu planowa? to bud?et domowy
 

piotrekw8

User


Dołączył: 23 Mar 2011

   

Wysłany: 2011-03-23, 11:33   

Dobry logistyk jest w cenie. W ka?dej du?ej firmie handlowej, produkcyjnej, transportowej, spedycyjnej, jest potrzebny logistyk. Codziennie kto? co? kupuje przez neta, ten zamówiony przez nas towar, musi do nas trafi? - koordynacj? zajmuj? si? logistycy. My?l?, ?e jest to zawód przysz?o?ci. O samej szkole s?ysza?em, ?e jest spoko.
 

scooby

User


Dołączył: 05 Mar 2011

   

Wysłany: 2011-03-24, 16:07   

Ucz? si? logistyki w technikum i równie? mam w planach studia.. Z tego co obecnie widz? to na prawd? pracy jest dosy? du?o do wyboru po przecie? logistyka to bardzo szerokie poj?cie ..... jest wiele firm produkcyjnych, dystrybucyjnych,transportowych .. a tam jest w?a?nie miejsce logistyków no i oczywi?cie centra logistyczne. Co do samych studiów to sam nadal nie wiem jaka szko?a je?eli prywatna do albo w?asnie Wroc?aw albo WSL w Poznaniu .. A pa?stwowa hm.... Pozna?,Gliwice lub Opole.. tylko na pa?stwowe to raczej si? nie dostan? po technikum .
 

madox119

User


Dołączył: 03 Cze 2011

   

Wysłany: 2011-06-03, 11:40   

Sam kierunek wydaje si? ciekawy, o szkole s?ysza?em wiele dobrego.
 

Mary2011  

User


Wiek: 36

Dołączyła: 24 Maj 2011

   

Wysłany: 2011-06-03, 13:25   

Na mnie ta szko?a nie robi dobrego wra?enia. Ale znam osob?, która j? uko?czy?a i ma prac? na stanowisku zwi?zanym ze swoim wykszta?ceniem, wi?c mo?e warto.
 

kamisia  

User


Dołączyła: 27 Cze 2011

   

Wysłany: 2011-06-27, 01:35   

Zgadza si?, ale tak?e mój braciak w?a?nie ko?czy WSB we Wro i dzi?ki stanowisku w zawodzie przeprowadza si? na swoje, wi?c my?l?, ?e szko?a go przygotowa?a. Ten kierunek akurat mnie nie kr?ci, ale stosunki na tej uczelni wybieram. Chce pój?? w ?lady starszego brata! :)
 

tofik_07

User


Dołączył: 08 Mar 2011

   

Wysłany: 2011-08-31, 12:25   

Wol? uczelnie specjalistyczne. W WSB logistyka dopiero od niedawna ruszy?a. Twój brat musia? sko?czy? co? z finansów, a nie logistyk? bo nie maj? jeszcze absolwentów tego kierunku. Nie maj? inzyniera, a to podstawa. Poza tym magistra te? tam nie zrobi?. MWSLiT istnieje d?ugo i jest uczelni? z tradycj?, a to podstawa wyboru kierunku.
 

Magenta

User


Dołączył: 22 Mar 2013

   

Wysłany: 2013-03-22, 14:11   Re: Logistyka -Wroc?aw

tofik_07 napisał/a:

Po maturze wybieram si? do Mi?dzynarodowej Wy?szej Szko?y Logistyki i Transportu we Wroc?awiu na kierunek Logistyka. Co s?dzicie o tym kierunku i samej uczelni, mo?e kto? z was o niej s?ysza?. Prosz? o opinie.
Na jakie studia si? wybieracie?je?eli o mnie chodzi, to odpowiadam szczerze: uczelnia naprawd? spoko, przyjazna atmosfera i dobrzy wyk?adowcy :-)
 

Karolina.90

User


Dołączył: 20 Cze 2013

   

Wysłany: 2013-06-20, 13:35   MWSLIT

Uczelnia bardzo przyjazna studentom, duzo si? dzieje, nawet ostatnio by?y dwie konferencje pod rz?d, sprowadzaj? do siebie ciekawych naukowców, nudy nie ma:)
 

Darekkk

User


Dołączył: 24 Cze 2013

   

Wysłany: 2013-06-24, 09:41   MWSLIT

Karolina ma racj?, uczelnia naprawd? na konkretnym poziomie, s? bardzo aktywni, przeszuk? na ró?nych forach opinie i maj? ca?kiem niezle
 

Sylwia

Gość

   

Wysłany: 2013-11-28, 14:36   MWSLIT

obecnie studiuj? logistyk? na MWLSIT we Wroc?awiu, nie narzekam, a wr?cz przeciwnie;) Lubi?, jak na uczelni duzo si? dzieje, jak organizowane s? ciekawe olimpiady, student ma szans? si? wykaza?, zdoby? nowe umiej?tno?ci i wiedz?. Oferta uczelni pozytywnie zaskakuje.
 

TomekRa.

User


Dołączył: 10 Sty 2014

   

Wysłany: 2014-01-10, 11:24   MWSLIT

Jestem logistykiem po studiach na MWSLIT. Wybór uczelni to decyzja bardzo wa?na i powinna by? przemy?lana. Ka?dy potencjalny kandydat na studia ma inne oczekiwania i cele.Moim zdaniem studia to nie tylko wyk?ady i nauka. Ka?dy, kto wybiera si? na uczelni? wy?sz?, liczy raczej, ?e b?dzie to najfajniejszy okres w jego ?yciu...
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com