Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Przesunięty przez: metalmummy | 2016-10-20, 09:17

Wyniki ankiety

Co my?lisz, je?eli jeste? w towarzystwie osoby ni?szej od siebie pod wzgl?dem wykszta?cenia, zaradno?ci etc. np.kolega z podstawówki, który zapomnia? z?o?y? papiery do gimnazjum, twój pracownik, jaki? tam s?siad, ubrudzony menel prosz?cy o 2 z? itd.

  • ?yj sobie, ja si? na Tobie dorobi?... 0% [ 0 ]
  • Ca?e ?ycie z debilami oraz g?upi? mas?. 0% [ 0 ]
  • A mo?e by tak sobie nim podominowa?? 0% [ 0 ]
  • Warto by?o nad sob? pracowa? przez te wszystkie lata. Nauka i praca nie posz?y na marne. Gdyby nie to, ?e mia?em ambicje, to sko?czy?bym jak ten osobnik. 0% [ 0 ]
  • Oh, ach jaki ja jestem inteligentny i w ogóle lepszy.... 0% [ 0 ]
  • Nie, odejd? ty podludziu, nie zbli?aj si?. A kyshz. Wracaj do ciemnogrodu. 0% [ 0 ]
  • O nie, jak kto? mnie z nim zobaczy, to mnie wy?mieje. 0% [ 0 ]
  • Czy ja si? z czym? przez przypadek nie ograniczam? 50% [ 1 ]
  • Nie my?l? o nich nic. Szkoda na nich my?li, bo ?eby my?le? trzeba zu?y? energi?, która przewy?szy ich warto??. Zaka?czam przemy?lenia na ''WTF?'' 0% [ 0 ]
  • Hello my friend 50% [ 1 ]

Głosowań: 2

Wszystkich Głosów: 2

Autor

Wiadomość

staryborderliner  

Stały User

przeGRYWImię: Odk?adaj?cy na jutro

Dołączył: 08 Paź 2016

Skąd: spo?ród najgorszych

   

Wysłany: 2016-10-19, 21:27   Uchylcie r?bka tajemnicy.

Jak to jest przebywa? w?ród lepszych od siebie doskonale wiem, ale jak to jest przebywa? w towarzystwie lewaka, g?upka, idioty, lenia, cz?owieka bez ambicji prosperuj?cego jeszcze s?abiej ni? ja tudzie? bardziej umorusanych *roboli ni? ja, i gorszych ni? ja analfabetów nie mam poj?cia...
*robol jest to maszyna nap?dzana chlebem. Jest ona nieelektryczna oraz niemechaniczna. Model ten jest na wymarciu, poniewa? powoli zast?puje go kolejna generacja maszyn roboczych o znacznie wi?kszej sprawno?ci.

Po co pa?stwo w ogóle to hoduje? Przecie? za hajsy z 500 plus mo?na by?oby kupi? roboty, które nie do??, ?e nie dorastaj? 20 lat, to jeszcze nie kradn?. W ogóle, to ca?y ten plebs ze mn? na czele powinni przerobi? na jakie? paliwo do autobusów albo co? w ten dese?.
Wy?sze sfery wol? mie? ?ywe pieski zamiast sztucznych? Co za prymitywizm i zacofanie. To jest jaki? styl retro? Trzeba i?? z duchem czasu... To si? ani troch? nie op?aca. Rozumiem, ?e mo?na jakie? ma?e b?d? wi?ksze ZOO z podlud?mi otworzy? w celach historycznych, ale nie, ?eby to na ulic? wypuszcza? :-o To? to mo?e szkód narobi? dzikus taki.
Tak. jeste?my takim samym gatunkiem jak pies czy ma?pa. Jednym z wielu, tyle ?e dominuj?cym pod wzgl?dem inteligencji i rzekomej kultury. ( Moralno?? istnieje dopóki ludzie boj? si? kary za z?amanie regu? :) Tak. Wszyscy zginiemy. Zast?pi? nas roboty, które wyprzedz? cywilizacj? ludzk?, a nast?pnie j? przerobi? na lpg.
Ciekawe po co roboty b?d? ?y?y, gdy ju? si? nas pozb?d? :mrgreen:

Ich ?ycie nie b?dzie mia?o sensu
Najpierw wyt?pi? nas, a pó?niej same siebie za zbyt du?y pobór pr?du._________________
?ycie to tylko gra, tyle ?e gra si? w ni? raz.
 

metalmummy  

Junior Admin

MATKAImię: Karolina Magdalena

Wiek: 30

Dołączyła: 28 Gru 2010

   

Wysłany: 2016-10-20, 09:16   

Nazwa tematu nie wskazuje na jego tre??, kolor czerwony jest zarezerwowany dla moderacji, a ca?y w?tek nie znajduje si? w odpowiednim dziale.
ZAMYKAM
_________________
przestrzegaj regulaminu m?ody cz?owieku.
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com