Panel logowania

Nie masz jeszcze konta na e-Mlodzi.com?

Zarejestruj się!

Zapomniałeœ hasła?

Przypomnij je

Autor

Wiadomość

Szej-Hulud  

Pogromca postĂłw

Éminence griseImię: ?ukasz

Wiek: 28

Dołączył: 07 Sty 2010

   

Wysłany: 2015-07-15, 10:43   

Logan128 napisał/a:

Nie przypominam sobie ?ebym pisa? co? o dzieciach na ?mietnikach.


Ale taka jest rzeczywisto??. Brak dost?pu do aborcji cho?by i na obecnym poziomie doprowadzi do tego, ?e niechciane ci??e b?d? ko?czy? si? na ?mietnikach. Niemniej schodzimy z tematu.

Logan128 napisał/a:

Ale to jest bardzo negatywne i powszechne zjawisko w polskim internecie w ka?dym temacie, ludzie nie zastanawiaj? si? co pisz?. Skoro wi?kszo?? komentarzy pod bardzo skomplikowanymi sprawami jakimi by?y m.in. samobójstwo Dawida Szyma?skiego którego koledzy szykanowali czy ?mier? kibica po postrzeleniu przez policjanta to wypowiedzi takie jak "Dobrze ?e zdech?".


Pisa?y to cz?sto dzieciaki z bia?o-czerwonymi zdj?ciami profilowymi. Ciekaw jestem, z której strony zaczerpn??y wzorce- z lewej, czy z prawej.

Logan128 napisał/a:

1. Ignacy Mo?cicki zatwierdzi? go, ale pracowa?a nad nim ca?a komisja
2. Mia? tak? budow? ?e stanowi? du?e osi?gni?cie w zakresie prawa
3. Nie wiem, zak?ada? równo?? ludzi wobec prawa i indywidualne podej?cie?


Depenalizowa? zachowania homoseksualne. Zasadniczo w polskim prawie nigdy za nie nie karano, ale mieli?my okres rozbiorów, a wówczas prawa zaborcze obowi?zywa?y na terenie pó?niejszej II RP. Tak wi?c polska tradycja to szacunek i swoboda dla homoseksualistów. Nienawi?? do nich szerzyli tylko zaborcy i komuni?ci (patrz: sprawa Wampira z Zag??bia, gdzie ostatecznym dowodem przemawiaj?cym za win? mia? by? homoseksualizm oskar?onego; analogicznie: akcja Hiacynt, b?d?ca pierwowzorem RedWatch'a). Tak wi?c brawo: narodowcy czerpi? wzorce od komunistów :-) Kiszczak approves.
_________________
"Polskie ?ycie polityczne nie mo?e by? d?ungl? afryka?sk?, w której buszuje kilkunastu hultai klasowych. Wasz faszyzm albo zginie w Polsce, rozbije g?ow? o demokracj?, albo Polska zap?onie wojn? domow?." - Ignacy Daszy?ski
 

sacharon  

Mega wymiatacz


Wiek: 25

Dołączył: 16 Wrz 2012

   

Wysłany: 2015-07-15, 23:12   

Logan128 napisał/a:


sacharon napisał/a:


Gdyby? przeniós? si? w czasie o 1000 lat wstecz i spyta? stu ludzi czy Ziemia kr??y wokó? S?o?ca czy na odwrót, zapewne wszyscy odpowiedzieliby, ?e na odwrót. 100 % pytanych nie mia?oby racji.


Ale to pytanie ma tylko 1 odpowied? a b??dna odpowied? wynika z braku wiedzy
W tej dyskusji dochodzi ?wiatopogl?d.A ?wiatopogl?d powinien by? zbudowany z ró?nych argumentów. Niektórzy mieli ?wiatopogl?d taki ?e wszystkich cz?onków innego narodu powinno si? zabi?. I gdzie tu by?y argumenty? Ni?sza nacja? A na jakiej podstawie tak powiedziano? Tak wi?c ?wiatopogl?d mo?e by? w?a?ciwy lub nie (w?a?ciwy je?eli poparty odpowiednimi argumentami).

Logan128 napisał/a:


sacharon napisał/a:


Tak wi?c w sprawie homoseksualizmu s? ró?ne, rozbie?ne opinie. Ale która? jest w?a?ciwa i powinni?my post?powa? zgodnie z ni?, nawet je?eli to opinia mniejszo?ci.


Nie wiem czy jest jedyna s?uszna opinia, w?tpi?. Nawet je?li to nikt nie jest na tyle wybitny i odwa?ny ?eby jednoznacznie rozstrzygn??.My?l? ?e jest i stoj? za ni? dobre argumenty. Tak jak wy?ej napisa?em, mo?e by? opinia ?e która? nacja jest ni?sza ni? inna i nale?y j? zlikwidowa?. Argumenty, dlaczego? Brak argumentów albo jakie? gadanie o przestrzeni ?yciowej, o knutym przez t? nacj? spisku...

Logan128 napisał/a:


sacharon napisał/a:

I wtedy na Marsie powstanie ten sam problem, który mamy na Ziemi.


Tak, i mo?na k?óci? si? kto dla kogo by?by problemem.Homoseksuali?ci dla heteroseksualistów i na odwrót.
 

NorthFace

User


Dołączył: 22 Gru 2020

   

Wysłany: 2020-12-22, 10:47   Troch? wyja?nienia

Witam was, nie wiem jak to wszystko zgrabnie opisa? aby trzyma?o si? ?adu.
Nie zdajecie sobie wszyscy sprawy jak przez te wasze wyparcie Homoseksualizmu robicie krzywd? nie samym gejom co Kobiet?, które ?yj? u boku takich m??czyzn.
Jestem gejem, nie chwa?? si? tym bo to moja prywatna sprawa .
Wiecie ludzie ilu facetów, którzy maja ?ony i dzieci go geje ! :-o :-o
Przez te wasz? nietolerancj?, chowaj? si? w piasek, tworz? rodziny.
Cz?sto jest tak, ze kobiety o tym dobrze wiedza, nie chc? odej?? ze wstydu, lub maja wspólnie dom ca?y maj?tek i by?by to problem.
Ostatnio pisa? do mnie facet co ma trójk? dzieci :przestraszony: i nie jest to jedyny przypadek. Szukaj?c partnera ca?y czas trafia si? na tzw dyskretnych ...
Co do samego homoseksualizmu, wyst?puje on od bardzo dawna, nie nazwa? bym tego chorob?, wynaturzeniem, ble ble..
homoseksualiz obserwuje si? u ró?nych gatunków zwierz?t na naszej planecie . Kto? tam powiedzia?, ze dupa jest do srania, ZGADZAM SI?! , pipa jest do sikania,a gdy dajecie penisa swoim dziewczyn? do ust to równie? mo?na powiedzie?, ze s?u?y do sikania.
Oczywi?cie, zrozumia?e jest to Kobieta+ M??czyzna = potomstwo...
homoseksualist? cz?owiek si? rodzi, nie wybra?em sobie tego , gdy dosz?o u mnie w organizmie do dojrzewania seksualnego zacz??em dostrzega? ró?nice Interesowa?em si? facetami.
Czy przez to mam si? powiesi? ? , wzi?? sobie ?on? zrobi? dzieciaki i ich krzywdzi? ?
Ka?dy zas?uguje na szcz??cie i nie powinno si? w ingerowa? w jego prywatne sprawy.
Nie popieram marszy, i tych wszystkich przegi?tych ciot,
Nie ?ycz? nikomu z was tutaj, aby si? okaza?o kiedy?, ze wasz tatu? lub mamusia maja na boku partnera, partnerk?.
 

Bia?y diabe?  

Pogromca postĂłwWiek: 28

Dołączył: 16 Maj 2012

Skąd: z Polski

   

Wysłany: 2021-01-30, 19:43   

NorthFace napisał/a:

nie nazwa? bym tego chorob?a próbowa?e? to leczy??

toleruje was ale nie akceptuje!
_________________
Lepiej by? martwym niz czerwonym
 

Forum młodzieżowe e-Mlodzi.com